ID zawodnika: 22770
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Karolina KUCHARCZYK
imię : Karolina
nazwisko : KUCHARCZYK
rok ur. (kategoria) : 1991 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : MUKS Kadet Rawicz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.89 (+1.8)   2008-08-30   Leszno  U18
  13.09 (+1.6)   2013-05-05   Toruń  U23
  13.75 (-0.1)   2014-05-10   Poznań  Sen
  12.95 (0.0)   2015-09-13   Warszawa  Sen
  12.82 (0.0)   2022-06-11   Poznań  Sen

  200 m wykres

  28.28 (0.0)   2007-05-12   Poznań  U18
  28.16 (-0.3)   2008-05-17   Poznań  U18
  27.67 (+0.5)   2009-06-06   Piła  U20
  27.53 (+0.6)   2010-06-05   Opole  U20
  27.56 (-0.3)   2011-06-04   Poznań  U23
  27.12 (+0.3)   2012-05-26   Wrocław  U23
  26.39 (+1.0)   2021-06-09   Bydgoszcz  Sen
  27.53 (+0.6)   2022-08-06   Chorzów  Sen

  300 m wykres

  45.27   2008-04-30   Poznań  U18
  44.75   2010-04-30   Poznań  U20
  43.56   2011-09-03   Leszno  U23
  42.65   2012-07-12   Poznań  U23

  800 m wykres

  2:38.16   2007-06-10   Poznań  U18
  2:35.18   2008-07-26   Bydgoszcz  U18
  2:35.14   2009-06-07   Piła  U20
  2:33.38   2010-06-06   Opole  U20
  2:38.87   2011-08-12   Bydgoszcz  U23

  100 m pł J MŁ wykres

  16.65 (0.0)   2007-06-09   Poznań  U18
  15.04 (0.0)   2008-06-07   Stargard Szcz.  U18

  100 m pł wykres

  16.27 (0.0)   2007-09-20   Fortaleza BRA  U18
  15.07 (+1.5)   2009-06-06   Piła  U20
  15.11 (+0.8)   2010-06-28   Białystok  U20
  15.21 (0.0)   2011-10-03   Imperia (ITA)  U23
  14.79 (+1.2)   2012-05-12   Poznań  U23
  14.98 (-2.2)   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  14.39 (-0.4)   2015-07-31   Częstochowa  Sen
  14.69 (+1.4)   2022-05-07   Poznań  Sen

  Wzwyż wykres

  1.50   2007-09-02   Leszno  U18
  1.50   2008-05-17   Poznań  U18
  1.51   2009-06-06   Piła  U20
  1.48   2010-06-05   Opole  U20
  1.42   2011-06-04   Poznań  U23

  W dal wykres

  4.85 (0.0)   2006-06-11   Wrocław  U16
  4.60 (0.0)   2007-05-13   Poznań  U18
  5.02 (+0.5)   2008-07-17   Poznań  U18
  5.10 (+0.7)   2009-09-05   Poznań  U20
  5.13 (+1.4)   2010-04-30   Poznań  U20
  5.72 (+1.3)   2011-09-30   Imperia (ITA)  U23
  6.00 (+1.0)   2012-09-03   London (GBR)  U23
  6.09 (+0.6)   2013-07-22   Venissieux (FRA)  U23
  5.84 (+0.1)   2015-07-31   Częstochowa  Sen
  5.87 (+2.0)   2016-06-16   Grosseto (ITA)  Sen
  6.14 (+2.0)   2018-08-25   Berlin (GER)  Sen
  6.21 (-0.9)   2019-11-07   Dubai (UAE)  Sen
  6.24 (+1.4)   2021-06-26   Poznań  Sen
  5.84 (+1.7)   2022-07-10   Środa Wielkopolska  Sen

  Trójskok wykres

  12.53 (+0.7)   2018-07-16   Paris (FRA)  Sen
  12.57 (+1.9)   2021-06-24   Poznań  Sen
  12.39 (-1.1)   2022-05-07   Poznań  Sen

  Kula (4) wykres

   6.98   2007-05-12   Poznań  U18
   8.20   2008-07-25   Bydgoszcz  U18
   9.37   2009-06-06   Piła  U20
   9.67   2010-06-05   Opole  U20
   9.48   2011-06-04   Poznań  U23

  Oszczep (600) wykres

  21.84   2007-06-10   Poznań  U18
  23.50   2008-05-18   Poznań  U18
  25.50   2009-06-07   Piła  U20
  27.30   2010-06-06   Opole  U20
  28.05   2011-08-12   Bydgoszcz  U23

  7-bój wykres

  4196   2009-06-07   Piła  U20
  4179   2010-06-06   Opole  U20
  3919   2011-08-12   Bydgoszcz  U23

  7-bój J MŁ wykres

  3392   2007-05-13   Poznań  U18
  3933   2008-07-26   Bydgoszcz  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.17247700691223 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl