ID zawodnika: 25190
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Marcin CIEPŁAK
imię : Marcin
nazwisko : CIEPŁAK
rok ur. (kategoria) : 1991 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : TL ROW Rybnik

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  1:31.57   2006-09-03   Sosnowiec  U16

  800 m wykres

  2:08.42   2006-09-09   Chorzów  U16
  2:02.66   2009-06-13   Chorzów  U20
  2:03.94   2010-09-05   Sosnowiec  U20
  2:00.15   2014-05-24   Sosnowiec  Sen

  1000 m wykres

  2:38.20   2009-09-06   Sosnowiec  U20
  2:33.84   2011-04-30   Sosnowiec  U23
  2:32.26   2013-08-29   Sosnowiec  U23
  2:34.42   2014-05-01   Sosnowiec  Sen

  1500 m wykres

  4:06.03   2009-08-31   Sosnowiec  U20
  4:07.36   2010-06-12   Sosnowiec  U20
  4:02.18   2011-07-16   Sosnowiec  U23
  4:03.12   2012-08-26   Chorzów  U23
  4:00.92   2013-05-12   Sosnowiec  U23
  4:00.13   2014-05-31   Białystok  Sen
  4:01.56   2015-05-22   Łódź  Sen
  4:05.42   2016-06-12   Kraków  Sen
  4:03.98   2017-06-03   Bielsko-Biała  Sen

  2000 m wykres

  6:07.04   2006-09-16   Częstochowa  U16
  5:43.43   2012-05-03   Sosnowiec  U23
  5:33.48   2015-05-01   Sosnowiec  Sen

  3000 m wykres

   9:17.47   2007-09-08   Sosnowiec  U18
   9:04.94   2008-05-17   Sosnowiec  U18
   8:59.07   2009-09-12   Sosnowiec  U20
   8:49.22   2010-05-15   Sosnowiec  U20
   8:44.86   2011-05-14   Sosnowiec  U23
   8:50.74   2012-09-23   Bielsko-Biała  U23
   8:40.14   2013-08-24   Břeclav (CZE)  U23
   8:35.43   2014-06-01   Białystok  Sen
   8:39.53   2015-05-23   Łódź  Sen
   8:31.14   2016-06-17   Wrocław  Sen
   8:43.36   2018-06-02   Częstochowa  Sen
   8:50.80   2021-06-06   Gliwice  Sen

  5000 m wykres

  15:43.80   2009-05-23   Bielsko-Biała  U20
  15:30.99   2010-06-28   Białystok  U20
  14:54.72   2012-09-02   Radom  U23
  15:08.19   2013-06-30   Bydgoszcz  U23
  14:49.41   2014-07-29   Szczecin  Sen
  15:05.69   2015-07-19   Kraków  Sen
  14:57.43   2016-06-26   Bydgoszcz  Sen
  14:45.24   2017-07-22   Białystok  Sen
  15:27.90   2019-08-18   Sieradz  Sen
  14:46.91   2020-06-27   Włocławek  Sen

  10000 m wykres

  33:45.35   2011-09-17   Białe Błota  U23
  32:13.40   2013-05-18   Hodonín (CZE)  U23
  31:26.97   2014-04-27   Białogard  Sen
  30:59.64   2015-05-16   Wieliczka  Sen
  31:34.88   2017-04-29   Rybnik  Sen
  32:16.65   2018-04-28   Łomża  Sen
  31:37.73   2020-09-19   Karpacz  Sen

  Półmaraton wykres

  1:15:41   2015-10-18   Saint Maximin (FRA)  Sen
  1:11:56   2016-11-06   Wodzisław Śląski  Sen
  1:11:03   2018-03-25   Warszawa  Sen

  Maraton wykres

  2:34:13   2018-04-22   Warszawa  Sen
  2:28:50   2022-04-10   Dębno  Sen

  2000 m prz wykres

  6:11.78   2009-09-19   Chorzów  U20
  6:09.88   2010-05-23   Chorzów  U20
  5:59.41   2011-05-27   Katowice  U23
  5:55.02   2012-05-13   Częstochowa  U23
  6:00.43   2015-06-07   Sosnowiec  Sen
  5:55.19   2016-06-05   Częstochowa  Sen
  6:02.09   2020-08-22   Oleśnica  Sen
  6:01.54   2021-06-12   Gliwice  Sen

  3000 m prz wykres

   9:35.79   2010-06-27   Białystok  U20
   9:19.08   2011-07-02   Gdańsk  U23
   9:17.96   2012-06-15   Bielsko-Biała  U23
   9:14.30   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
   9:03.19   2014-07-31   Szczecin  Sen
   9:08.73   2015-07-21   Kraków  Sen
   9:31.04   2016-06-24   Bydgoszcz  Sen
   9:11.99   2017-07-21   Białystok  Sen
   9:13.68   2018-07-20   Lublin  Sen
   9:11.91   2019-08-23   Radom  Sen
   9:27.18   2020-08-28   Włocławek  Sen
   9:06.90   2021-06-24   Poznań  Sen

  Przełaj wykres

   :18:17   2013-11-23   Lubin  U23
  :11:55   2014-11-29   Kraków  Sen
  :12:31   2015-03-22   Iława  Sen
  :12:45   2017-03-11   Jelenia Góra  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.09321403503418 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl