ID zawodnika: 2543
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Dominik BOCHENEK
imię : Dominik
nazwisko : BOCHENEK
rok ur. (kategoria) : 1987 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.35 (+0.1)   2003-06-01   Kraków  U18
  11.27 (0.0)   2004-05-08   Kraków  U18
  11.03 (0.0)   2005-06-11   Kraków  U20
  10.77 (-0.2)   2010-05-28   Warszawa  Sen
  10.91 (+0.1)   2011-05-28   Poznań  Sen
  11.15 (-0.6)   2012-05-18   Bydgoszcz  Sen
  10.96 (+0.3)   2013-06-07   Łódź  Sen
  10.99 (-0.5)   2014-09-06   Biała Podlaska  Sen
  12.31 (-1.8)   2021-06-30   Bydgoszcz  Sen

  200 m wykres

  22.63 (-0.2)   2004-08-20   Olsztyn  U18
  23.48 (0.0)   2005-05-08   Kraków  U20
  22.62 (+1.2)   2006-05-13   Mielec  U20
  21.86 (+1.0)   2010-05-29   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  38.44   2002-09-08   Mielec  U16
  36.25   2004-05-03   Kraków  U18

  400 m wykres

  50.24   2005-05-15   Schwechat  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  14.10 (0.0)   2006-07-09   Słupsk  U20

  110 m pł MŁ wykres

  16.16 (0.0)   2002-07-13   Kraków  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.82 (0.0)   2003-06-22   Białystok  U18
  14.10 (0.0)   2004-08-26   Spała  U18

  110 m pł wykres

  14.79 (0.0)   2005-08-25   Kielce  U20
  15.06 (0.0)   2006-08-24   Siedlce  U20
  13.97 (0.0)   2007-09-08   Słupsk  U23
  13.76 (+1.7)   2008-07-01   Bydgoszcz  U23
  13.72 (+0.3)   2009-08-02   Bydgoszcz  U23
  13.56 (-0.7)   2010-06-06   Bydgoszcz  Sen
  13.44 (0.0)   2011-08-13   Bydgoszcz  Sen
  13.59 (+1.5)   2012-06-17   Bielsko-Biała  Sen
  13.72 (-0.7)   2013-06-08   Bydgoszcz  Sen
  13.49 (+0.6)   2014-07-31   Szczecin  Sen
  13.63 (+0.5)   2015-07-26   Warszawa  Sen
  13.77 (+0.9)   2016-06-26   Bydgoszcz  Sen
  13.83 (+0.2)   2017-07-23   Białystok  Sen
  13.79 (+1.1)   2018-07-22   Lublin  Sen
  13.91 (+0.9)   2019-05-29   Wrocław  Sen

  300 m pł wykres

  49.69   2000-05-06   Mielec  U14
  43.73   2001-05-12   Kraków  U16
  41.40   2002-08-10   Białogard  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  55.92   2003-08-28   Zielona Góra  U18
  54.13   2004-08-27   Spała  U18

  400 m pł wykres

  54.58   2004-09-11   Kraków  U18
  52.81   2005-06-19   Piła  U20
  54.42   2006-06-11   Zamość  U20
  53.45   2007-09-09   Słupsk  U23
  53.59   2008-09-14   Grudziądz  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.11592197418213 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl