ID zawodnika: 25653
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Krzysztof
nazwisko : BRZOZOWSKI
rok ur. (kategoria) : 1993 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS-MOS Płomień Sosnowiec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

  19.56   2008-06-15   Warszawa  U16

  Kula (5) wykres

  17.98   2008-06-21   Częstochowa  U16
  21.60   2009-07-25   Kraków  U18
  23.23   2010-08-22   Singapur (SIN)  U18

  Kula (6) wykres

  15.71   2008-08-29   Sosnowiec  U16
  18.50   2009-08-31   Sosnowiec  U18
  20.81   2010-09-05   Sosnowiec  U18
  20.92   2011-07-21   Tallinn (EST)  U20
  21.78   2012-07-11   Barcelona (ESP)  U20

  Kula (7.26) wykres

  14.23   2008-07-19   Sosnowiec  U16
  17.15   2009-09-05   Kraków  U18
  18.07   2010-09-04   Chorzów  U18
  19.18   2011-08-11   Bydgoszcz  U20
  18.81   2012-05-19   Katowice  U20
  18.76   2013-07-21   Toruń  U23
  18.97   2014-05-17   Bydgoszcz  U23
  19.57   2015-06-24   Katowice  U23
  18.41   2016-05-28   Biała Podlaska  Sen
  15.34   2017-06-03   Bielsko-Biała  Sen
  13.55   2018-05-26   Częstochowa  Sen

  Dysk (1) wykres

  56.83   2008-09-21   Słupsk  U16

  Dysk (1.5) wykres

  42.72   2008-05-11   Sosnowiec  U16
  49.67   2009-05-09   Bielsko-Biała  U18
  51.26   2010-07-25   Zielona Góra  U18

  Dysk (2) wykres

  41.34   2013-09-15   Bielsko-Biała  U23

  Dysk (1.75) wykres

  44.24   2012-06-02   Bielsko-Biała  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12536597251892 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl