ID zawodnika: 27087
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Jakub JUNIEWICZ
imię : Jakub
nazwisko : JUNIEWICZ
rok ur. (kategoria) : 1993 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : STS Pomerania Szczecinek

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.05 (+0.2)   2008-09-06   Poznań  U16
  11.58 (-0.6)   2009-09-20   Sopot  U18
  11.17 (-0.1)   2010-09-17   Koszalin  U18
  11.19 (+1.8)   2011-05-07   Koszalin  U20
  11.01 (+0.2)   2012-05-05   Białogard  U20
  11.09 (0.0)   2014-06-07   Biała Podlaska  U23
  10.86 (+0.6)   2015-08-05   Łódź  U23
  10.87 (+0.4)   2016-06-11   Białogard  Sen
  11.45 (+0.9)   2019-06-14   Szczecinek  Sen

  200 m wykres

  24.73 (+0.4)   2008-08-30   Koszalin  U16
  23.55 (+1.7)   2009-06-07   Poznań  U18
  23.00 (+0.3)   2010-06-06   Słupsk  U18
  22.72 (+0.7)   2011-05-21   Koszalin  U20
  22.41 (+0.9)   2012-05-05   Białogard  U20
  22.44 (0.0)   2016-05-07   Białogard  Sen

  300 m wykres

  37.28   2010-05-01   Białogard  U18

  110 m pł M (99.1) wykres

  14.12 (+1.9)   2011-06-26   Toruń  U20
  14.46 (0.0)   2012-06-16   Białogard  U20

  110 m pł MŁ wykres

  17.54 (-0.8)   2008-09-06   Poznań  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.72 (+0.1)   2009-09-26   Białogard  U18
  13.90 (+0.7)   2010-09-17   Koszalin  U18

  110 m pł wykres

  14.85 (+0.7)   2013-05-25   Koszalin  U23
  14.48 (-0.1)   2014-09-06   Białogard  U23
  14.13 (-0.5)   2015-08-29   Białogard  U23
  13.97 (-0.3)   2016-06-11   Białogard  Sen

  400 m pł J MŁ wykres

  58.67   2010-08-28   Kielce  U18

  W dal wykres

  5.41 (+1.0)   2009-05-02   Sopot  U18
  6.14 (+0.1)   2011-10-01   Białogard  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12701201438904 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl