ID zawodnika: 2792
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Rafał KOWNATKE
imię : Rafał
nazwisko : KOWNATKE
rok ur. (kategoria) : 1985 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Ziemi Puckiej Puck

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  12.58   2000-10-07   Sopot  U16
  15.35   2001-06-27   Sopot  U18
  16.29   2002-09-21   Gdańsk  U18
  22.74   2013-08-25   Warszawa  Sen

  Kula (6) wykres

  14.10   2001-09-30   Sopot  U18
  15.90   2003-06-28   Zamość  U20

  Kula (7.26) wykres

  14.26   2003-08-28   Zielona Góra  U20
  15.06   2004-08-26   Spała  U20
  16.33   2005-08-27   Kraków  U23
  16.25   2006-09-23   Skórcz  U23
  17.31   2007-09-08   Słupsk  U23
  17.56   2008-06-28   Sopot  Sen
  18.53   2009-08-21   Opole  Sen
  18.92   2010-05-08   Gdańsk  Sen
  19.30   2011-05-01   Salamanca (ESP)  Sen
  19.25   2012-07-11   Gdańsk  Sen
  20.13   2013-08-03   Warszawa  Sen
  19.24   2014-06-18   Toruń  Sen
  19.91   2015-08-01   OPO Cetniewo  Sen
  19.72   2016-05-28   Warszawa  Sen
  19.67   2017-07-23   Białystok  Sen
  17.65   2018-07-22   Lublin  Sen
  18.65   2019-05-11   Słupsk  Sen
  18.80   2020-08-08   Gdańsk  Masters
  18.06   2021-05-09   Słupsk  Masters
  17.93   2022-05-02   Szczytno  Masters

  Dysk (1) wykres

  44.05   2000-09-17   Sopot  U16

  Dysk (1.5) wykres

  46.66   2001-05-12   Bydgoszcz  U18
  53.55   2002-07-27   Wrocław  U18

  Dysk (2) wykres

  30.56   2000-09-16   Sopot  U16
  35.54   2002-05-25   Szczecin  U18
  49.75   2003-06-14   Białystok  U20
  47.92   2004-10-02   Gdańsk  U20
  53.58   2005-09-03   Gdańsk  U23
  51.26   2006-07-23   Bydgoszcz  U23
  53.26   2007-05-27   Warszawa  U23
  52.16   2008-06-21   Słupsk  Sen
  52.48   2009-08-22   Opole  Sen
  50.67   2010-09-05   Toruń  Sen
  48.76   2011-06-19   Koszalin  Sen
  49.09   2012-05-16   Płock  Sen
  47.88   2016-09-24   Białogard  Sen
  46.39   2019-09-28   Białogard  Sen
  43.66   2022-05-27   Gdańsk  Masters

  Młot (6) wykres

  53.57   2003-05-31   Sopot  U20

  Młot (7.26) wykres

  41.13   2021-06-26   Olsztyn  Masters
  44.28   2022-06-18   Toruń  Masters

  Dysk (1.75) wykres

  50.78   2003-06-29   Zamość  U20
  53.30   2004-06-27   Białystok  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.044377088546753 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl