ID zawodnika: 29996
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Joanna KURYŁO
imię : Joanna
nazwisko : KURYŁO
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.27 (0.0)   2013-04-27   Zgorzelec  U20

  100 m wykres

  13.80 (0.0)   2009-05-16   Wrocław  U16
  13.17 (+0.6)   2010-06-13   Wrocław  U16
  13.13 (-1.2)   2011-06-11   Sosnowiec  U18
  12.62 (+0.9)   2012-06-16   Łódź  U18
  12.86 (+0.1)   2013-05-11   Wrocław  U20
  12.79 (+1.7)   2014-05-23   Słubice  U20
  12.70 (+1.5)   2015-07-11   Sosnowiec  U23
  12.77 (+0.2)   2016-05-07   Wrocław  U23
  12.43 (+1.1)   2019-06-15   Jelenia Góra  Sen
  12.53 (-0.5)   2020-07-18   Karpacz  Sen
  12.41 (+1.5)   2021-05-30   Jelenia Góra  Sen

  200 m wykres

  30.54 (+0.2)   2009-08-22   Koszalin  U16
  27.98 (-3.0)   2010-05-08   Bogatynia  U16
  27.78 (-4.0)   2011-06-18   Zgorzelec  U18
  25.86 (+1.3)   2012-07-22   Kraków  U18
  26.89 (-0.3)   2013-05-04   Wrocław  U20
  27.46 (+0.5)   2014-05-10   Wrocław  U20
  26.79 (+0.7)   2015-05-10   Wrocław  U23
  26.54 (+0.8)   2018-05-13   Wrocław  Sen
  25.56 (-0.2)   2019-06-15   Jelenia Góra  Sen
  26.11 (+0.3)   2020-07-18   Karpacz  Sen
  26.28 (0.0)   2021-05-30   Jelenia Góra  Sen

  300 m wykres

  48.20   2010-05-01   Wrocław  U16
  47.80   2011-04-30   Zgorzelec  U18
  45.23   2012-04-28   Wrocław  U18
  41.46   2019-05-04   Wrocław  Sen

  W dal wykres

  4.73 (+2.0)   2009-08-22   Koszalin  U16
  5.30 (+0.5)   2010-06-08   Wrocław  U16
  5.53 (+0.3)   2011-07-23   Płock  U18
  5.91 (-0.2)   2012-07-20   Kraków  U18
  5.82 (+0.3)   2013-04-27   Zgorzelec  U20
  5.64 (-0.1)   2014-04-26   Zgorzelec  U20
  5.89 (+1.1)   2015-09-05   Białystok  U23
  5.95 (-0.1)   2016-07-17   Sosnowiec  U23
  6.00 (+0.2)   2017-06-18   Wrocław  U23
  5.97 (+1.9)   2018-07-22   Lublin  Sen
  6.20 (-0.3)   2019-08-25   Radom  Sen
  6.39 (+0.2)   2020-08-25   Chorzów  Sen
  6.14 (+0.4)   2021-05-21   Bielsko-Biała  Sen
  5.96 (+0.9)   2022-06-11   Suwałki  Sen

  Trójskok wykres

  10.38 (+0.1)   2012-05-26   Wrocław  U18

  Oszczep (500) wykres

  23.37   2012-09-01   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.046009063720703 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl