ID zawodnika: 30183
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Weronika KLIMACKA
imię : Weronika
nazwisko : KLIMACKA
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.81 (+0.3)   2012-09-08   Poznań  U18
  13.19 (+0.6)   2016-09-24   Słubice  U23
  13.06 (+0.8)   2017-09-02   Poznań  U23
  12.91 (+1.6)   2018-09-01   Poznań  U23
  13.06 (-0.4)   2019-06-15   Piła  Sen
  12.53 (+1.7)   2020-08-13   Poznań  Sen
  12.61 (+0.4)   2021-05-29   Poznań  Sen

  200 m wykres

  27.50 (-0.7)   2016-09-18   Poznań  U23
  26.60 (+0.1)   2017-07-29   Poznań  U23
  26.67 (+1.7)   2018-05-06   Poznań  U23

  300 m wykres

  47.42   2009-06-14   Poznań  U14
  46.78   2010-06-12   Poznań  U16
  47.42   2011-04-30   Poznań  U16
  44.56   2016-08-27   Leszno  U23
  45.09   2017-04-29   Poznań  U23
  43.11   2018-04-28   Poznań  U23

  400 m wykres

  70.70   2009-06-21   Poznań  U14
  68.28   2012-06-09   Poznań  U18
  62.51   2016-06-03   Łódź  U23
  61.20   2017-06-04   Poznań  U23
  62.44   2018-05-19   Łódź  U23

  600 m wykres

  1:55.94   2009-04-30   Poznań  U14
  1:55.57   2010-09-05   Poznań  U16

  W dal wykres

  4.80 (+0.2)   2011-06-11   Poznań  U16
  4.73 (-1.6)   2012-09-08   Poznań  U18
  5.69 (+1.3)   2018-06-23   Wrocław  U23
  5.28 (+0.1)   2019-09-01   Poznań  Sen
  5.89 (+1.9)   2020-07-04   Środa Wielkopolska  Sen
  5.64 (+1.4)   2021-06-12   Leszno  Sen
  5.85 (+1.1)   2022-09-03   Poznań  Sen

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.21472787857056 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl