ID zawodnika: 31025
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Kacper SCHUBERT
imię : Kacper
nazwisko : SCHUBERT
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.07 (-2.3)   2009-10-03   Zielona Góra  U16
  12.19 (-0.3)   2010-10-02   Zielona Góra  U16
  11.84 (0.0)   2011-04-30   Zgorzelec  U18
  11.62 (-0.8)   2012-06-17   Wrocław  U18
  11.73 (0.0)   2013-06-01   Częstochowa  U20
  11.72 (+0.1)   2014-05-10   Wrocław  U20
  11.77 (-1.9)   2015-05-22   Łódź  U23
  11.16 (0.0)   2016-05-21   Wrocław  U23
  11.23 (+0.9)   2019-06-14   Szczecinek  Sen
  11.37 (-1.3)   2020-07-19   Bydgoszcz  Sen

  150 m wykres

  17.16   2013-04-27   Zgorzelec  U20

  200 m wykres

  24.60 (+0.5)   2010-09-05   Wrocław  U16
  23.09 (+0.7)   2012-06-17   Wrocław  U18
  23.38 (-0.1)   2013-05-04   Wrocław  U20
  22.53 (+0.7)   2017-05-20   Toruń  U23
  23.08 (+1.5)   2019-06-22   Białogard  Sen
  22.67 (-1.5)   2020-07-19   Bydgoszcz  Sen

  300 m wykres

  42.10   2009-05-16   Wrocław  U16
  37.05   2013-04-27   Zgorzelec  U20

  400 m wykres

  63.56   2009-10-03   Zielona Góra  U16
  55.44   2010-10-02   Zielona Góra  U16
  54.19   2011-10-08   Zielona Góra  U18
  52.86   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  1000 m wykres

  3:39.61   2009-10-04   Zielona Góra  U16
  3:13.36   2010-05-02   Wrocław  U16
  3:10.24   2011-10-09   Zielona Góra  U18
  3:11.99   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  80 pł wykres

  11.42 (0.0)   2010-08-28   Kamenz (GER)  U16

  110 m pł M (99.1) wykres

  14.44 (0.0)   2012-09-09   Wrocław  U18
  14.08 (+1.1)   2013-05-29   Katowice  U20
  14.94 (+0.5)   2014-09-07   Zielona Góra  U20

  110 m pł MŁ wykres

  17.54 (-2.4)   2009-10-04   Zielona Góra  U16
  15.26 (-0.3)   2010-09-26   Toruń  U16
  14.77 (+0.8)   2011-06-18   Białystok  U18

  110 m pł J MŁ wykres

  15.74 (-0.1)   2010-05-29   Zgorzelec  U16
  14.22 (+0.9)   2011-07-24   Płock  U18
  14.06 (-1.7)   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  110 m pł wykres

  14.19 (+1.2)   2015-06-14   Bydgoszcz  U23
  14.06 (+0.1)   2016-07-30   Jelenia Góra  U23
  13.96 (-0.8)   2017-06-23   Toruń  U23
  14.21 (+1.4)   2018-07-22   Lublin  Sen
  13.79 (+1.2)   2019-09-06   Lublin  Sen
  14.02 (+0.6)   2020-08-19   Bydgoszcz  Sen

  300 m pł wykres

  47.30   2009-08-30   Wrocław  U16
  40.92   2010-09-11   Zielona Góra  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  56.99   2011-07-22   Płock  U18
  56.42   2012-06-03   Wrocław  U18

  400 m pł wykres

  54.91   2013-06-09   Słubice  U20

  Wzwyż wykres

  1.38   2009-10-04   Zielona Góra  U16
  1.52   2010-05-02   Wrocław  U16
  1.54   2011-05-01   Zgorzelec  U18
  1.70   2012-04-21   Zgorzelec  U18
  1.65   2013-09-15   Zgorzelec  U20

  W dal wykres

  4.97 (+1.2)   2009-10-03   Zielona Góra  U16
  5.69 (+1.3)   2010-05-01   Wrocław  U16
  5.85 (-0.1)   2011-05-01   Zgorzelec  U18
  6.03 (+1.0)   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  Kula (4) wykres

   9.63   2009-10-03   Zielona Góra  U16

  Kula (5) wykres

   9.45   2010-10-02   Zielona Góra  U16
  10.51   2011-10-08   Zielona Góra  U18
  12.22   2012-10-06   Zielona Góra  U18

  Kula (6) wykres

  10.73   2013-09-07   Wrocław  U20

  Oszczep (600) wykres

  28.59   2009-10-04   Zielona Góra  U16
  30.27   2010-05-02   Wrocław  U16

  Oszczep (800) wykres

  36.74   2015-05-23   Łódź  U23

  Oszczep (700) wykres

  35.71   2010-10-03   Zielona Góra  U16
  43.58   2011-10-09   Zielona Góra  U18
  46.71   2012-04-29   Wrocław  U18

  Dysk (1.75) wykres

  27.07   2013-09-21   Częstochowa  U20

  8-bój J MŁ wykres

  4016   2010-10-03   Zielona Góra  U16
  4620   2011-10-09   Zielona Góra  U18
  5098   2012-10-07   Zielona Góra  U18

  8-bój MŁ wykres

  3076   2009-10-04   Zielona Góra  U16
  4037   2010-05-02   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.31351184844971 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl