ID zawodnika: 31113 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Bartosz DUDEK
imię : Bartosz
nazwisko : DUDEK
rok ur. (kategoria) : 1992 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Juvenia Białystok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.43 (+0.3)   2011-06-09   Siedlce  U20
  11.28 (0.0)   2012-09-29   Białystok  U23
  11.28 (0.0)   2013-09-28   Białystok  U23
  11.16 (+1.6)   2015-06-13   Siedlce  Sen
  11.30 (-0.6)   2020-09-05   Białystok  Sen
  11.18 (+0.5)   2021-08-15   Warszawa  Sen
  11.51 (-1.1)   2022-06-19   Warszawa  Sen

  200 m wykres

  23.47 (-0.3)   2009-06-20   Białystok  U18
  22.85 (0.0)   2010-06-12   Białystok  U20
  22.53 (0.0)   2011-06-09   Siedlce  U20
  22.30 (+1.6)   2012-09-08   Warszawa  U23
  22.56 (0.0)   2013-08-24   Toruń  U23
  22.30 (+1.5)   2014-06-01   Białystok  U23
  21.75 (+0.8)   2015-06-13   Siedlce  Sen
  21.84 (+1.5)   2016-07-17   Sosnowiec  Sen
  22.12 (+1.8)   2017-05-20   Bielsko-Biała  Sen
  22.72 (-2.9)   2018-05-27   Lublin  Sen
  22.82 (0.0)   2019-07-07   Kutno  Sen
  22.19 (+0.2)   2021-09-12   Warszawa  Sen
  22.67 (-0.4)   2022-06-26   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  37.02   2009-05-30   Białystok  U18
  35.82   2010-05-29   Białystok  U20
  34.87   2013-09-01   Białystok  U23
  34.68   2018-07-14   Warszawa  Sen
  34.53   2020-09-06   Piaseczno  Sen
  34.30   2021-08-15   Warszawa  Sen
  34.78   2022-09-04   Olsztyn  Sen

  400 m wykres

  52.27   2009-10-03   Białystok  U18
  50.42   2010-05-08   Białystok  U20
  49.84   2011-06-25   Toruń  U20
  48.38   2012-09-29   Białystok  U23
  49.42   2013-09-28   Białystok  U23
  48.57   2014-06-22   Białystok  U23
  48.20   2015-07-26   Warszawa  Sen
  48.09   2016-07-28   Bielsko-Biała  Sen
  48.12   2017-06-10   Siedlce  Sen
  49.72   2018-05-26   Lublin  Sen
  48.83   2020-09-05   Białystok  Sen
  48.69   2021-09-12   Warszawa  Sen

  600 m wykres

  1:20.44   2022-09-04   Olsztyn  Sen

  800 m wykres

  2:12.48   2009-05-09   Białystok  U18
  2:06.54   2010-09-04   Białystok  U20
  2:10.42   2013-09-28   Białystok  U23

  300 m pł wykres

  37.53   2021-08-29   Ciechanów  Sen

  400 m pł wykres

  55.28   2011-09-10   Łódź  U20
  52.55   2012-09-02   Radom  U23
  53.50   2013-06-09   Łódź  U23
  52.58   2014-07-05   Kutno  U23
  51.75   2015-07-19   Kraków  Sen
  51.63   2016-06-24   Bydgoszcz  Sen
  52.09   2017-07-29   Warszawa  Sen
  52.10   2018-06-10   Gliwice  Sen
  51.95   2019-06-15   Warszawa  Sen
  51.56   2020-08-29   Włocławek  Sen
  52.34   2021-07-03   Kraków  Sen
  52.30   2022-08-27   Karpacz  Sen

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0268369 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl