ID zawodnika: 31132 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Konrad BUKOWIECKI
imię : Konrad
nazwisko : BUKOWIECKI
rok ur. (kategoria) : 1997 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

  11.53   2009-06-13   Olsztyn  U14
  12.09   2010-08-21   Olsztyn  U14
  20.90   2012-09-09   Olsztyn  U16

  Kula (5) wykres

  11.32   2010-07-14   Sopot  U14
  15.48   2011-10-01   Kielce  U16
  19.24   2012-09-29   Słubice  U16
  22.33   2013-05-26   Warszawa  U18
  23.17   2014-08-24   Nanjing (CHN)  U18

  Kula (6) wykres

  19.39   2013-09-21   Gdańsk  U18
  22.06   2014-07-24   Eugene (USA)  U18
  22.62   2015-07-16   Eskilstuna (SWE)  U20
  22.94   2016-05-01   Bojanowo  U20

  Kula (7.26) wykres

  20.78   2015-09-07   Zagreb (CRO)  U20
  21.14   2016-06-09   Oslo (NOR)  U20
  21.59   2017-07-14   Bydgoszcz  U23
  21.66   2018-08-07   Berlin (GER)  U23
  22.25   2019-09-14   Chorzów  U23
  20.88   2020-09-06   Chorzów  Sen
  20.49   2021-06-02   Szczytno  Sen
  21.66   2022-06-05   Chorzów  Sen

  Dysk (1) wykres

  29.01   2009-09-05   Olsztyn  U14
  39.54   2010-09-04   Olsztyn  U14
  54.12   2011-09-03   Białystok  U16
  64.49   2012-09-21   Ostrołęka  U16

  Dysk (1.5) wykres

  33.75   2011-06-19   Białystok  U16
  48.58   2012-08-30   Łódź  U16
  58.35   2013-07-18   Utrecht (NED)  U18
  66.52   2014-09-15   Warszawa  U18

  Dysk (2) wykres

  47.73   2013-04-27   Kielce  U18
  50.46   2014-05-03   Kielce  U18
  52.65   2015-05-09   Kielce  U20
  55.47   2016-05-28   Warszawa  U20
  58.42   2017-07-02   Suwałki  U23
  55.03   2018-08-15   Bursa (TUR)  U23
  54.66   2020-07-11   Aleksandrów Łódzki  Sen

  Oszczep (600) wykres

  33.72   2010-09-18   Lubawa  U14

  Dysk (1.75) wykres

  52.58   2013-05-29   Olsztyn  U18
  55.23   2014-06-30   Toruń  U18
  60.47   2015-09-19   Istanbul (TUR)  U20
  62.20   2016-06-01   Białystok  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.192385 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl