Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Angelika FAKA
imię : Angelika
nazwisko : FAKA
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : WKS Wawel Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.83 (0.0)   2009-06-18   Bydgoszcz  U14
   8.75 (+0.7)   2010-10-02   Rzeszów  U16

  100 m wykres

  13.44 (-1.4)   2009-06-14   Rzeszów  U14
  13.25 (+1.8)   2010-06-20   Rzeszów  U16
  13.38 (-0.4)   2011-05-29   Rzeszów  U16
  13.16 (-0.2)   2012-06-02   Kraków  U18
  13.44 (-0.9)   2013-06-23   Rzeszów  U18
  13.32 (+1.5)   2014-05-17   Mielec  U20
  13.31 (-2.4)   2015-04-26   Krosno  U20

  200 m wykres

  28.07 (+1.4)   2010-06-20   Rzeszów  U16
  29.21 (+0.3)   2011-05-07   Rzeszów  U16
  27.04 (+0.6)   2016-05-15   Kraków  U23

  600 m wykres

  2:19.33   2011-10-09   Rzeszów  U16

  800 m wykres

  3:11.91   2010-06-06   Kraków  U16

  100 m pł MŁ wykres

  19.47 (+0.6)   2010-06-05   Kraków  U16
  18.09 (+0.1)   2011-10-09   Rzeszów  U16

  Wzwyż wykres

  1.44   2010-06-05   Kraków  U16
  1.45   2011-09-17   Rzeszów  U16
  1.35   2012-09-02   Rzeszów  U18

  W dal wykres

  4.89 (+0.6)   2009-05-10   Rzeszów  U14
  5.35 (+0.6)   2010-06-13   Rzeszów  U16
  5.42 (+1.4)   2011-06-12   Kraków  U16
  5.43 (+0.9)   2012-06-17   Rzeszów  U18
  5.64 (+1.1)   2013-07-27   Łódź  U18
  5.80 (+0.3)   2014-05-31   Stalowa Wola  U20
  5.87 (+1.0)   2015-05-09   Kraków  U20
  5.82 (+0.4)   2016-07-24   Chorzów  U23
  5.98 (+0.4)   2017-06-11   Kraków  U23
  6.35 (+1.6)   2018-05-27   Lublin  U23
  5.90 (0.0)   2019-05-30   St. Pölten (AUT)  Sen
  6.05 (+1.1)   2020-08-02   Kielce  Sen
  6.13 (+1.8)   2021-05-29   Kraków  Sen

  Kula (3) wykres

   8.16   2010-06-05   Kraków  U16
   7.97   2011-10-09   Rzeszów  U16

  Oszczep (600) wykres

  18.09   2010-10-02   Rzeszów  U16

  7-bój J MŁ wykres

  2829   2010-06-06   Kraków  U16

  4-bój K MŁ wykres

  1495   2011-10-09   Rzeszów  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14193797111511 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl