ID zawodnika: 3172
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Adrian ŚWIDERSKI
imię : Adrian
nazwisko : ŚWIDERSKI
rok ur. (kategoria) : 1986 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : WKS Śląsk Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.26   2003-02-01   Spała  U18
   7.20   2004-01-17   Spała  U20
   7.22   2007-02-03   Spała  U23
   7.05   2008-02-16   Spała  U23
   7.04   2009-01-03   Wałbrzych  Sen
   6.98   2010-01-23   Jablonec (CZE)  Sen
   6.99   2011-01-22   Jablonec nad Nisou  Sen
   7.11   2012-01-14   Brzeszcze  Sen
   6.91   2013-01-19   Łódź  Sen
   7.01   2017-01-21   Kalisz  Sen
   7.13   2018-01-20   Toruń  Sen
   7.08   2023-01-14   Toruń  Masters

  200 m wykres

  23.56   2003-02-08   Spała  U18

  1000 m wykres

  3:05.75   2007-02-04   Spała  U23

  Wzwyż wykres

  1.90   2007-01-13   Brzeszcze  U23
  1.95   2008-02-16   Spała  U23

  Tyczka wykres

  3.20   2007-02-04   Spała  U23

  W dal wykres

  6.76   2003-01-12   Kalisz  U18
  7.30   2004-01-17   Spała  U20
  6.53   2005-01-08   Brzeszcze  U20
  7.07   2006-01-29   Spała  U23
  7.15   2007-02-10   Spała  U23
  7.33   2008-02-16   Spała  U23
  7.51   2010-03-05   Otrokovice (CZE)  Sen
  7.49   2011-01-22   Jablonec nad Nisou  Sen
  7.44   2014-02-27   Otrokovice (CZE)  Sen

  Trójskok wykres

  14.67   2003-01-25   Warszawa  U18
  14.31   2005-01-28   Spała  U20
  14.30   2006-02-04   Spała  U23
  15.27   2007-02-17   Spała  U23
  15.98   2008-02-23   Spała  U23
  16.47   2009-02-08   Spała  Sen
  16.42   2010-02-27   Spała  Sen
  16.66   2011-02-05   Łódź  Sen
  16.46   2012-02-05   Birmingham (GBR)  Sen
  16.00   2013-01-19   Łódź  Sen
  16.49   2014-02-22   Sopot  Sen
  16.75   2015-02-22   Toruń  Sen
  16.47   2016-02-27   Spała  Sen
  16.53   2017-02-11   Spała  Sen
  16.36   2018-02-15   Toruń  Sen
  16.51   2019-01-27   Toruń  Sen
  16.67   2021-02-03   Ostrava (CZE)  Sen
  16.11   2022-02-12   Praha (CZE)  Masters
  16.08   2023-01-22   Toruń  Masters

  Kula (7.26) wykres

   8.71   2007-02-03   Spała  U23
  10.67   2008-02-16   Spała  U23

  7-bój wykres

  4478   2007-02-04   Spała  U23

  60 m pł M wykres

   8.99   2006-02-04   Spała  U23
   8.92   2007-01-28   Spała  U23

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.052855014801025 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl