ID zawodnika: 32621
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Karolina
nazwisko : FISZER
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.69 (+0.9)   2009-05-16   Łódź  U16
  13.30 (+1.4)   2010-06-26   Bielsko-Biała  U16
  13.19 (-0.3)   2011-05-21   Łódź  U18
  13.04 (+0.5)   2012-05-03   Sosnowiec  U18
  12.93 (-0.8)   2013-06-01   Łódź  U20
  12.52 (+1.0)   2014-05-24   Łódź  U20
  13.18 (+0.6)   2015-07-31   Częstochowa  U23

  200 m wykres

  28.84 (+0.4)   2009-08-23   Częstochowa  U16
  26.86 (-0.6)   2010-05-08   Częstochowa  U16
  28.30 (+0.1)   2012-08-25   Częstochowa  U18
  27.07 (-0.7)   2013-05-14   Brno (CZE)  U20
  26.69 (+0.9)   2014-06-01   Wrocław  U20

  100 m pł MŁ wykres

  16.93 (+0.9)   2009-09-12   Kielce  U16
  15.90 (-0.3)   2010-06-17   Łódź  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.00 (+1.2)   2011-06-19   Częstochowa  U18

  100 m pł wykres

  16.50 (+1.0)   2013-05-04   Łódź  U20

  Wzwyż wykres

  1.40   2010-10-01   Łódź  U16
  1.50   2013-06-09   Łódź  U20

  W dal wykres

  4.82 (+1.2)   2009-09-03   Łódź  U16
  5.28 (0.0)   2010-05-11   Sandomierz  U16
  5.25 (+0.7)   2011-06-04   Łódź  U18
  5.45 (-1.2)   2012-07-21   Kraków  U18
  5.65 (+0.1)   2013-06-22   Aleksandrów Łódzki  U20
  5.50 (0.0)   2014-06-14   Łódź  U20
  5.65 (+0.3)   2015-08-30   Częstochowa  U23

  Trójskok wykres

  10.39 (+1.1)   2011-08-31   Wrocław  U18
  11.25 (+0.8)   2012-07-22   Kraków  U18
  11.87 (-0.1)   2013-07-04   Kraków  U20
  11.62 (+0.4)   2014-06-08   Łódź  U20
  11.20 (+0.6)   2015-09-06   Białystok  U23

  Kula (3) wykres

   7.02   2010-10-01   Łódź  U16

  5-bój wykres

  1810   2010-10-02   Łódź  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.0259850025177 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl