ID zawodnika: 32851
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patryk DOBEK
imię : Patryk
nazwisko : DOBEK
rok ur. (kategoria) : 1994 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : MKL Szczecin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.27 (+2.0)   2010-06-19   Chojnice  U18
  11.34 (+0.4)   2011-05-14   Gdańsk  U18

  150 m wykres

  16.24   2013-04-27   Sosnowiec  U20

  200 m wykres

  22.68 (+0.7)   2010-05-29   Gdańsk  U18
  22.12 (+1.8)   2011-05-21   Gdańsk  U18
  21.71 (0.0)   2012-06-23   Białystok  U20
  21.51 (+0.4)   2013-07-04   Kraków  U20
  21.95 (+0.3)   2014-06-14   Gdańsk  U23
  21.38 (+1.7)   2015-06-06   Gdańsk  U23
  22.02 (+1.2)   2017-04-29   Tel Aviv (ISR)  Sen
  21.97 (-0.3)   2020-07-28   Białogard  Sen

  300 m wykres

  35.91   2009-09-20   Sopot  U16
  34.96   2010-08-21   Chojnice  U18
  34.49   2011-08-27   Chojnice  U18
  33.86   2012-05-16   Gdańsk  U20
  33.34   2013-04-27   Sosnowiec  U20

  400 m wykres

  50.92   2009-10-03   Sopot  U16
  48.80   2010-06-05   Słupsk  U18
  46.67   2011-07-08   Lille (FRA)  U18
  46.25   2012-06-23   Białystok  U20
  46.15   2013-07-19   Rieti (ITA)  U20
  46.26   2014-05-24   Tonsberg (NOR)  U23
  47.16   2017-06-02   Bydgoszcz  Sen
  46.61   2018-06-08   Chorzów  Sen
  46.12   2019-06-22   Białogard  Sen
  46.54   2020-07-28   Białogard  Sen

  600 m wykres

  1:24.04   2009-09-12   Słupsk  U16
  1:19.96   2010-09-25   Słupsk  U18
  1:19.55   2011-09-24   Gdańsk  U18
  1:16.14   2012-05-06   Pliezhausen (GER)  U20
  1:17.27   2013-05-12   Pliezhausen (GER)  U20
  1:15.78   2014-05-18   Pliezhausen (GER)  U23
  1:17.68   2022-05-15   Suwałki  Sen

  800 m wykres

  2:08.81   2009-07-11   Chojnice  U16
  1:43.73   2021-06-20   Chorzów  Sen
  1:44.49   2022-06-05   Chorzów  Sen

  1000 m wykres

  2:44.53   2009-06-10   Chojnice  U16

  300 m pł wykres

  36.57   2019-05-29   Wrocław  Sen
  36.40   2020-08-22   Oleśnica  Sen

  400 m pł wykres

  52.00   2012-09-29   Białogard  U20
  50.67   2013-09-21   Gdańsk  U20
  49.13   2014-08-13   Zürich (SUI)  U23
  48.40   2015-08-23   Beijing (CHN)  U23
  49.01   2016-05-14   Shanghai (CHN)  U23
  49.15   2017-07-21   Białystok  Sen
  48.59   2018-08-09   Berlin (GER)  Sen
  48.80   2019-08-09   Bydgoszcz  Sen
  50.07   2020-08-29   Włocławek  Sen
  51.12   2021-05-29   Chorzów  Sen

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.18356704711914 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl