ID zawodnika: 35414 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Sylwester LEPIARZ
imię : Sylwester
nazwisko : LEPIARZ
rok ur. (kategoria) : 1993 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : LKB Rudnik

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  1:28.81   2013-09-06   Sandomierz  U23

  800 m wykres

  2:06.12   2010-06-12   Kraków  U18
  1:56.52   2012-06-30   Kielce  U20
  1:58.12   2013-06-22   Kraków  U23

  1000 m wykres

  2:42.84   2010-04-24   Kielce  U18
  2:45.52   2011-04-30   Kielce  U20
  2:29.81   2012-04-28   Kielce  U20

  1500 m wykres

  4:21.47   2010-05-15   Kielce  U18
  4:11.91   2011-06-18   Kraków  U20
  3:57.56   2012-05-26   Rzeszów  U20
  4:05.98   2013-08-31   Kraków  U23
  3:59.42   2014-06-06   Mielec  U23
  4:07.43   2015-05-31   Kraków  U23

  2000 m wykres

  6:31.54   2009-09-18   Kielce  U18
  5:37.85   2012-09-02   Rzeszów  U20
  5:45.69   2020-06-20   Kielce  Sen

  3000 m wykres

   9:06.50   2010-06-19   Kielce  U18
   8:58.61   2011-06-24   Toruń  U20
   8:34.61   2012-08-26   Kielce  U20
   9:03.28   2015-05-09   Kielce  U23

  5000 m wykres

  15:46.18   2011-06-26   Toruń  U20

  10000 m wykres

  32:28.03   2015-04-26   Zamość  U23

  Mila wykres

  4:28.07   2013-09-18   Częstochowa  U23

  2000 m prz wykres

  6:45.66   2010-06-06   Łódź  U18

  Przełaj wykres

   :18:01   2013-11-23   Lubin  U23
  :25:30   2014-11-29   Kraków  U23
  :25:16   2020-11-28   Kwidzyn  Sen
  :28:52   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  Sen
  :24:48   2022-11-26   Olesno  Sen

  10 km wykres

  31:02   2022-11-05   Frydek-Mistek (CZE)  Sen

  bieg alpejski wykres

  50:59   2019-07-27   Międzygórze  Sen
  40:05   2020-08-09   Ludwikowice Kłodzkie  Sen
  0:47:39   2022-07-30   Międzygórze  Sen

  bieg anglosaski wykres

  0:49:38   2019-04-13   Ustrzyki Dolne  Sen
  0:49:09   2021-05-08   Bielsko-Biała  Sen
  0:43:10   2022-04-10   Bielsko-Biała  Sen

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :29:56   2020-10-04   Krynki  Sen
  :26:32   2021-05-29   Sobótka  Sen
  :36:03   2022-08-05   Ochotnica Dolna  Sen

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.294059 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl