ID zawodnika: 35906
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Klaudia KARDASZ
imię : Klaudia
nazwisko : KARDASZ
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS Podlasie Białystok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  25.60   2011-05-05   Białystok  U16

  Kula (3) wykres

   9.84   2009-09-23   Białystok  U14
  12.21   2010-05-29   Białystok  U16
  13.63   2011-10-02   Kielce  U16
  14.92   2012-07-21   Kraków  U18
  17.12   2013-06-09   Słubice  U18

  Kula (4) wykres

   9.69   2010-06-05   Białystok  U16
  11.12   2011-06-19   Białystok  U16
  12.63   2012-09-08   Toruń  U18
  14.44   2013-08-31   Biała Podlaska  U18
  16.29   2014-07-25   Eugene (USA)  U20
  16.80   2015-07-18   Eskilstuna (SWE)  U20
  16.79   2016-06-24   Bydgoszcz  U23
  17.90   2017-08-27   Taipei (TPE)  U23
  18.48   2018-08-08   Berlin (GER)  U23
  18.34   2019-06-02   Gliwice  Sen
  17.65   2020-09-11   Poznań  Sen
  18.17   2021-05-30   Chorzów  Sen
  17.67   2022-05-27   Gdańsk  Sen

  Dysk (1) wykres

  32.57   2014-05-18   Łomża  U20
  35.90   2015-06-02   Łomża  U20

  Młot (4) wykres

  30.54   2022-08-27   Karpacz  Sen

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.041159152984619 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl