ID zawodnika: 3836
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Tadeusz ZBLEWSKI
imię : Tadeusz
nazwisko : ZBLEWSKI
rok ur. (kategoria) : 1984 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : LKB im. Braci Petk Lębork

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  1000 m wykres

  2:38.88   2001-06-29   Białogard  U18
  2:33.56   2009-07-11   Chojnice  Sen
  2:29.43   2015-08-22   Chojnice  Sen

  1500 m wykres

  4:09.93   2001-06-27   Sopot  U18
  3:58.94   2003-06-06   Bydgoszcz  U20
  3:54.81   2008-06-07   Słupsk  Sen
  3:51.88   2014-07-31   Szczecin  Sen
  3:53.39   2015-07-21   Kraków  Sen

  3000 m wykres

   8:57.35   2001-06-02   Gdańsk  U18
   8:50.48   2002-06-09   Sopot  U20
   8:28.22   2003-05-10   Sopot  U20
   8:37.34   2004-08-28   Bydgoszcz  U23
   8:35.96   2005-05-22   Poznań  U23
   8:29.67   2007-05-26   Słupsk  Sen
   8:15.84   2008-06-28   Sopot  Sen
   8:22.38   2009-07-26   Sopot  Sen
   8:14.32   2014-07-23   Chojnice  Sen
   8:13.27   2015-08-09   Szczecin  Sen
   8:26.53   2016-06-11   Gdańsk  Sen

  5000 m wykres

  15:27.97   2002-06-30   Bielsko Biała  U20
  14:47.32   2003-05-18   Gdańsk  U20
  14:33.04   2006-08-27   Toruń  U23
  14:17.51   2008-07-04   Szczecin  Sen
  14:25.33   2009-07-31   Bydgoszcz  Sen
  14:36.37   2014-07-29   Szczecin  Sen
  14:33.17   2015-07-19   Kraków  Sen
  14:36.02   2016-06-26   Bydgoszcz  Sen

  10000 m wykres

  32:19.89   2006-10-22   Police  U23
  30:05.02   2007-05-05   Warszawa  Sen
  30:37.29   2009-05-02   Kędzierzyn-Koźle  Sen

  Półmaraton wykres

  1:07:27   2007-03-25   Bydgoszcz  Sen
  1:12:55   2011-04-10   Dębno  Sen
  1:07:02   2014-03-30   Warszawa  Sen

  Maraton wykres

  2:26:23   2010-09-12   Wrocław  Sen
  2:33:32   2011-06-19   Lębork  Sen
  2:32:48   2013-06-23   Lębork  Sen
  2:32:02   2014-04-13   Warszawa  Sen

  Mila wykres

  4:20.13   2009-06-20   Postomino  Sen

  Przełaj wykres

  :11:48   2015-03-22   Iława  Sen
  :12:18   2016-03-20   Żagań  Sen
  :12:20   2017-03-11   Jelenia Góra  Sen
  :12:01   2020-11-28   Kwidzyn  Masters

  10 km wykres

  31:07   2012-08-04   Gdańsk  Sen
  30:20   2015-09-12   Gdańsk  Sen

  bieg anglosaski wykres

  0:52:29   2019-04-13   Ustrzyki Dolne  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.065685987472534 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl