ID zawodnika: 44972
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Agata FORKASIEWICZ
imię : Agata
nazwisko : FORKASIEWICZ
rok ur. (kategoria) : 1994 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.04 (0.0)   2013-09-15   Zgorzelec  U20

  100 m wykres

  13.86 (-1.2)   2010-06-08   Wrocław  U18
  12.77 (+1.9)   2011-05-07   Bogatynia  U18
  12.54 (+0.3)   2012-05-05   Bogatynia  U20
  12.56 (+0.2)   2013-09-21   Częstochowa  U20
  11.65 (+2.0)   2014-07-29   Szczecin  U23
  11.65 (+0.4)   2015-06-06   Sosnowiec  U23
  11.46 (+0.4)   2016-06-12   Kraków  U23
  11.55 (+1.2)   2017-05-20   Łódź  Sen
  11.59 (+0.9)   2018-05-12   Wrocław  Sen
  11.81 (+1.2)   2019-05-25   Łódź  Sen
  12.05 (+1.9)   2020-08-01   Oleśnica  Sen
  12.01 (-0.6)   2021-06-06   Łódź  Sen

  150 m wykres

  19.63   2011-07-05   Opava (CZE)  U18
  17.84   2014-04-26   Zgorzelec  U23
  17.39   2018-05-05   Wrocław  Sen

  200 m wykres

  26.99 (0.0)   2011-05-15   Zgorzelec  U18
  25.42 (0.0)   2012-06-17   Wrocław  U20
  25.49 (+1.9)   2013-09-21   Częstochowa  U20
  23.80 (+0.9)   2014-07-12   Ostrava (CZE)  U23
  23.81 (0.0)   2015-07-21   Kraków  U23
  23.53 (+0.9)   2016-07-06   Amsterdam (NED)  U23
  23.51 (-1.1)   2017-06-14   Gdańsk  Sen
  23.59 (+0.3)   2018-06-10   Gliwice  Sen
  23.87 (0.0)   2019-06-02   Gliwice  Sen
  24.36 (+0.3)   2020-08-29   Włocławek  Sen
  24.18 (+1.1)   2021-06-06   Łódź  Sen

  300 m wykres

  44.34   2011-08-31   Wrocław  U18
  41.69   2012-04-21   Zgorzelec  U20
  38.24   2014-09-07   Zielona Góra  U23
  38.13   2016-05-14   Bogatynia  U23
  37.33   2017-05-14   Wrocław  Sen
  37.82   2018-05-05   Wrocław  Sen

  W dal wykres

  5.23 (+0.7)   2017-09-13   Ruda Śląska  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10557889938354 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl