ID zawodnika: 45438 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Aleksandra GAWORSKA
imię : Aleksandra
nazwisko : GAWORSKA
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.62 (0.0)   2012-09-01   Wrocław  U18
  12.62 (-0.5)   2020-08-01   Łódź  Sen

  150 m wykres

  19.83   2012-04-28   Bielsko-Biała  U18

  200 m wykres

  28.46 (-1.3)   2010-08-22   Częstochowa  U16
  26.42 (+1.6)   2012-06-03   Łódź  U18
  27.07 (+1.4)   2013-06-02   Łódź  U20
  25.94 (-0.1)   2014-09-13   Łódź  U20
  25.59 (-1.1)   2016-07-17   Sosnowiec  U23
  24.57 (-1.1)   2017-05-27   Łódź  U23
  24.78 (-0.2)   2020-08-01   Łódź  Sen
  24.38 (-0.3)   2021-06-18   Kraków  Sen

  300 m wykres

  45.61   2010-09-02   Aleksandrów Łódzki  U16
  44.81   2011-05-26   Łódź  U18
  42.17   2012-09-01   Wrocław  U18
  43.30   2013-06-22   Aleksandrów Łódzki  U20
  41.58   2014-06-01   Częstochowa  U20
  38.36   2019-08-15   Warszawa  Sen
  38.69   2020-07-28   Toruń  Sen
  38.20   2021-05-15   Warszawa  Sen

  400 m wykres

  57.97   2012-07-21   Kraków  U18
  57.59   2013-07-04   Kraków  U20
  55.94   2014-06-28   Toruń  U20
  56.89   2015-06-07   Łódź  U23
  55.01   2016-06-03   Łódź (AZS)  U23
  52.45   2017-06-02   Bydgoszcz  U23
  52.74   2018-05-29   Bydgoszcz  Sen
  53.41   2019-08-24   Radom  Sen
  52.91   2020-08-29   Włocławek  Sen
  52.47   2021-06-15   Kladno (CZE)  Sen
  53.12   2022-06-05   Chorzów  Sen
  54.79   2023-08-10   Wałcz  Sen

  500 m wykres

  1:17.54   2012-05-03   Sosnowiec  U18
  1:14.92   2016-05-07   Kraków (AWF)  U23
  1:09.60   2017-05-06   Kraków  U23
  1:08.65   2018-05-06   Kraków  Sen

  600 m wykres

  1:41.95   2010-09-25   Toruń  U16
  1:38.98   2013-05-04   Łódź  U20

  300 m pł wykres

  41.67   2017-05-13   Kraków  U23

  400 m pł K wykres

  61.78   2014-07-20   Toruń  U20
  60.43   2015-07-19   Kraków  U23
  58.62   2016-07-31   Jelenia Góra  U23
  56.87   2017-06-04   Radom  U23
  57.44   2018-06-16   Castellón (ESP)  Sen

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0856571 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl