ID zawodnika: 47512 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Julia KORZUCH
imię : Julia
nazwisko : KORZUCH
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.85 (+0.4)   2010-10-03   Częstochowa  U16
  12.49 (+0.7)   2018-07-14   Białogard  Sen

  200 m wykres

  27.57 (-0.2)   2015-05-23   Łódź  U23
  25.85 (-0.9)   2016-06-04   Łódź  U23
  25.12 (+0.2)   2018-07-14   Białogard  Sen
  24.80 (+1.7)   2020-06-27   Bielsko-Biała  Sen
  24.30 (+1.9)   2021-06-05   Bielsko-Biała  Sen

  300 m wykres

  45.66   2010-10-03   Częstochowa  U16
  45.14   2013-08-29   Sosnowiec  U20
  38.97   2017-09-02   Sosnowiec  U23
  39.44   2018-05-05   Ruda Śląska  Sen
  38.47   2020-07-28   Toruń  Sen
  39.23   2021-05-08   Gliwice  Sen
  38.98   2022-05-07   Gliwice  Sen

  400 m wykres

  64.46   2011-09-24   Częstochowa  U18
  60.34   2013-05-25   Białystok  U20
  59.54   2014-07-22   Sosnowiec  U20
  57.92   2015-08-27   Sosnowiec  U23
  55.79   2016-06-03   Łódź  U23
  55.20   2017-07-28   Częstochowa  U23
  54.65   2018-08-25   Toruń  Sen
  54.41   2019-06-29   Lublin  Sen
  54.30   2020-08-01   Łódź  Sen
  54.28   2021-05-27   Gliwice  Sen
  53.77   2022-05-14   Chorzów  Sen

  500 m wykres

  1:20.15   2013-05-01   Bielsko-Biała  U20
  1:14.50   2016-05-01   Sosnowiec  U23
  1:16.17   2017-05-06   Sosnowiec  U23
  1:12.55   2018-05-01   Częstochowa  Sen

  600 m wykres

  1:42.17   2014-05-01   Sosnowiec  U20
  1:31.53   2020-06-20   Bielsko-Biała  Sen

  800 m wykres

  2:22.87   2012-09-23   Częstochowa  U18
  2:24.26   2013-06-09   Sosnowiec  U20

  1000 m wykres

  3:09.05   2012-09-09   Sosnowiec  U18
  3:09.16   2013-04-27   Sosnowiec  U20

  1500 m wykres

  5:01.61   2012-09-15   Sosnowiec  U18
  5:06.28   2013-06-08   Sosnowiec  U20

  300 m pł wykres

  41.18   2020-07-28   Toruń  Sen
  41.40   2021-05-08   Gliwice  Sen
  42.35   2022-05-07   Gliwice  Sen

  400 m pł K wykres

  65.04   2014-06-28   Toruń  U20
  64.09   2015-05-30   Sosnowiec  U23
  58.87   2016-07-31   Jelenia Góra  U23
  59.15   2017-07-21   Białystok  U23
  58.42   2018-07-20   Lublin  Sen
  57.80   2019-08-31   Ruda Śląska  Sen
  57.82   2020-08-25   Chorzów  Sen
  57.12   2021-06-25   Poznań  Sen
  57.53   2022-06-19   Gliwice  Sen

  2000 m prz wykres

  8:29.61   2012-05-20   Sosnowiec  U18

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.088881 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl