ID zawodnika: 47622 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Natalia
nazwisko : DUCHNOWSKA
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.93 (+0.3)   2010-09-19   Warszawa  U16
  13.51 (+1.4)   2011-09-10   Warszawa  U16
  13.04 (-0.1)   2012-05-26   Warszawa  U18
  12.69 (-0.8)   2013-07-28   Łódź  U18
  12.76 (+0.9)   2014-05-11   Warszawa  U20
  12.40 (+1.6)   2015-06-13   Siedlce  U20
  12.63 (+1.0)   2016-07-15   Toruń  U23
  12.37 (+0.5)   2017-07-01   Suwałki  U23
  11.97 (+0.9)   2018-07-20   Lublin  U23
  12.01 (+1.9)   2019-05-25   Łódź  Sen
  12.11 (+1.5)   2020-08-22   Warszawa  Sen
  12.46 (+0.1)   2021-05-29   Warszawa  Sen

  200 m wykres

  26.70 (+0.6)   2012-05-27   Warszawa  U18
  26.32 (+0.4)   2013-06-08   Siedlce  U18
  26.18 (-0.7)   2014-05-11   Warszawa  U20
  24.86 (+1.3)   2015-06-13   Siedlce  U20
  24.88 (+0.9)   2016-06-19   Warszawa  U23
  24.64 (+0.9)   2017-06-24   Łódź  U23
  24.29 (+0.5)   2018-07-14   Warszawa  U23
  24.60 (-0.1)   2019-05-12   Warszawa  Sen
  24.79 (-0.2)   2020-08-01   Łódź  Sen

  300 m wykres

  43.27   2014-08-30   Stalowa Wola  U20
  39.33   2020-08-09   Radom  Sen

  400 m wykres

  61.96   2013-05-25   Warszawa  U18
  62.36   2014-09-08   Warszawa  U20
  57.94   2015-06-02   Łomża  U20
  56.98   2016-06-19   Warszawa  U23
  57.65   2017-05-26   Łódź  U23

  100 m pł J MŁ wykres

  16.07 (+0.1)   2013-06-23   Warszawa  U18

  W dal wykres

  4.00 (+0.1)   2010-09-04   Warszawa  U16
  4.48 (+1.4)   2011-05-29   Warszawa  U16

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1478691 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl