ID zawodnika: 48515
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Bartosz ŚWIERCZYNA
imię : Bartosz
nazwisko : ŚWIERCZYNA
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.98 (0.0)   2011-05-28   Bielsko-Biała  U14

  100 m wykres

  14.13 (-0.2)   2011-09-11   Chorzów  U14
  12.19 (+0.5)   2013-09-29   Radom  U16
  12.55 (-1.7)   2014-10-04   Sosnowiec  U18
  11.56 (-1.1)   2016-05-01   Sosnowiec  U20
  11.35 (+0.5)   2017-06-11   Sosnowiec  U20
  11.47 (+0.5)   2020-07-04   Bielsko-Biała  U23

  150 m wykres

  19.04   2013-04-27   Sosnowiec  U16

  200 m wykres

  29.28 (+0.1)   2011-06-01   Sosnowiec  U14

  300 m wykres

  45.61   2011-06-18   Chorzów  U14
  38.54   2014-05-01   Sosnowiec  U18

  400 m wykres

  55.49   2014-10-04   Sosnowiec  U18

  800 m wykres

  2:55.91   2010-09-25   Sosnowiec  U14

  1000 m wykres

  3:07.36   2013-10-06   Sosnowiec  U16

  1500 m wykres

  5:13.38   2014-10-05   Sosnowiec  U18

  110 m pł MŁ wykres

  17.59 (0.0)   2013-10-06   Sosnowiec  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  17.31 (+0.1)   2014-10-05   Sosnowiec  U18

  Wzwyż wykres

  1.50   2014-10-04   Sosnowiec  U18

  W dal wykres

  4.55 (+1.0)   2011-09-25   Częstochowa  U14
  5.06 (+0.9)   2012-09-09   Sosnowiec  U16
  5.98 (-0.1)   2013-10-05   Sosnowiec  U16
  6.11 (+0.7)   2014-05-11   Sosnowiec  U18
  6.52 (+0.4)   2015-09-05   Chorzów  U18
  6.88 (+1.1)   2016-07-01   Suwałki  U20
  6.47 (+1.2)   2017-06-11   Sosnowiec  U20
  6.85 (-0.2)   2018-06-16   Bielsko-Biała  U23
  7.01 (+0.5)   2019-05-25   Łódź  U23
  6.75 (+0.6)   2020-08-23   Kraków  U23
  6.97 (-0.9)   2021-05-09   Bielsko-Biała  Sen
  6.97 (-1.3)   2022-06-15   Ruda Śląska  Sen

  Trójskok wykres

  12.99 (-0.2)   2014-06-15   Sosnowiec  U18
  14.27 (+0.8)   2015-08-07   Łódź  U18
  14.76 (+1.3)   2016-07-03   Suwałki  U20
  14.91 (+0.7)   2017-07-09   Toruń  U20
  15.02 (+0.6)   2018-06-30   Sieradz  U23
  14.12 (+1.7)   2019-05-25   Łódź  U23
  15.00 (+0.7)   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  15.00 (+1.5)   2021-06-24   Poznań  Sen
  15.10 (+1.5)   2022-06-09   Suwałki  Sen

  Kula (5) wykres

   8.00   2013-10-05   Sosnowiec  U16
   8.44   2014-10-04   Sosnowiec  U18

  Dysk (1.5) wykres

  20.83   2014-10-05   Sosnowiec  U18

  Oszczep (600) wykres

  31.24   2013-10-06   Sosnowiec  U16

  Oszczep (700) wykres

  27.80   2014-10-05   Sosnowiec  U18

  10-bój J MŁ wykres

  4137   2014-10-05   Sosnowiec  U18

  6-bój M MŁ wykres

  2903   2013-10-06   Sosnowiec  U16

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.097795009613037 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl