ID zawodnika: 5322
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Maciej WOJTKOWSKI
imię : Maciej
nazwisko : WOJTKOWSKI
rok ur. (kategoria) : 1988 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  8.07 (0.0)   2001-09-07   Warszawa  U14

  100 m wykres

  11.95 (-1.4)   2003-06-06   Siedlce  U16
  11.74 (+0.8)   2004-09-04   Warszawa  U18
  11.20 (+0.8)   2006-09-22   Warszawa  U20
  11.32 (+1.7)   2012-06-02   Warszawa  Sen
  11.08 (+0.4)   2013-07-16   Warszawa  Sen
  11.44 (-1.0)   2015-06-20   Warszawa  Sen

  200 m wykres

  24.40 (+2.0)   2003-06-01   Warszawa  U16
  22.74 (+1.6)   2006-09-17   Warszawa  U20
  23.00 (-0.1)   2012-08-25   Częstochowa  Sen
  23.24 (+1.0)   2013-05-12   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  43.44   2001-09-07   Warszawa  U14

  110 m pł M (99.1) wykres

  14.25 (0.0)   2006-07-09   Słupsk  U20
  14.08 (0.0)   2007-06-28   Biała Podlaska  U20

  110 m pł MŁ wykres

  15.76 (0.0)   2002-09-29   Siedlce  U16
  15.55 (0.0)   2003-09-07   Olsztyn  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  14.64 (0.0)   2004-09-18   Warszawa  U18
  14.28 (0.0)   2005-07-24   Warszawa  U18

  110 m pł wykres

  14.90 (0.0)   2004-09-04   Warszawa  U18
  14.41 (+0.1)   2008-06-20   Łódź  U23
  14.00 (+1.0)   2009-06-20   Łódź  U23
  14.15 (-1.3)   2010-06-12   Bydgoszcz  U23
  14.22 (+0.3)   2011-06-18   Warszawa  Sen
  14.15 (+2.0)   2012-09-08   Kraków  Sen
  13.96 (+0.2)   2013-07-21   Toruń  Sen
  13.93 (+1.1)   2014-06-20   Kraków  Sen
  14.08 (+0.1)   2015-05-30   Biała Podlaska  Sen

  W dal wykres

  5.60 (0.0)   2001-09-07   Warszawa  U14
  6.19 (0.0)   2003-05-10   Warszawa  U16
  6.40 (0.0)   2004-09-25   Warszawa  U18
  6.54 (-0.4)   2005-05-07   Warszawa  U18
  6.70 (+1.1)   2006-09-24   Warszawa  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12064909934998 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl