ID zawodnika: 53601
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Agnieszka DYBKA
imię : Agnieszka
nazwisko : DYBKA
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Kobieta
klub : CWKS Resovia Rzeszów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.65 (-0.2)   2014-06-14   Przemyśl  U16
  13.65 (-0.3)   2015-08-29   Krosno  U16
  13.17 (+1.3)   2016-05-22   Rzeszów  U18
  13.20 (+1.0)   2017-06-19   Rzeszów  U18
  13.45 (+1.2)   2018-09-02   Przemyśl  U20
  13.50 (+0.5)   2019-05-19   Stalowa Wola  U20

  200 m wykres

  27.93 (0.0)   2014-09-21   Stalowa Wola  U16
  27.30 (-0.9)   2015-05-23   Zamość  U16
  26.72 (+0.2)   2016-06-04   Rzeszów  U18
  26.77 (-0.4)   2017-06-11   Kraków  U18
  26.22 (+0.3)   2018-05-26   Stalowa Wola  U20
  27.46 (-0.3)   2019-05-19   Stalowa Wola  U20
  26.77 (-3.3)   2020-06-27   Przemyśl  U23

  300 m wykres

  43.90   2014-09-07   Rzeszów  U16
  42.57   2015-06-24   Częstochowa  U16
  43.02   2016-04-23   Krosno  U18
  42.33   2018-09-02   Przemyśl  U20

  400 m wykres

  63.14   2014-05-11   Mielec  U16
  59.06   2015-06-13   Stalowa Wola  U16
  59.38   2016-06-04   Rzeszów  U18
  58.88   2017-06-19   Rzeszów  U18
  57.88   2018-05-26   Stalowa Wola  U20
  56.96   2019-07-03   Racibórz  U20
  56.91   2020-08-22   Stalowa Wola  U23
  56.79   2021-08-28   Stalowa Wola  U23

  600 m wykres

  1:46.15   2014-10-01   Rzeszów  U16
  1:39.23   2015-08-30   Zamość  U16
  1:39.00   2016-04-23   Krosno  U18
  1:40.60   2017-05-06   Krosno  U18
  1:37.42   2018-09-12   Stalowa Wola  U20
  1:34.95   2020-09-19   Krosno  U23
  1:31.62   2022-05-08   Stalowa Wola  U23

  800 m wykres

  2:15.21   2016-06-18   Stalowa Wola  U18
  2:15.32   2017-06-03   Stalowa Wola  U18
  2:14.21   2018-06-10   Kraków  U20
  2:21.58   2019-05-25   Przemyśl  U20
  2:08.84   2020-08-08   Stalowa Wola  U23
  2:07.22   2021-07-24   Suwałki  U23
  2:06.11   2022-05-29   Łódź  U23

  1000 m wykres

  3:00.09   2015-09-27   Radom  U16
  2:58.05   2016-05-08   Stalowa Wola  U18
  3:03.29   2017-05-13   Stalowa Wola  U18
  2:55.89   2018-05-12   Stalowa Wola  U20
  2:52.50   2020-09-22   Stalowa Wola  U23

  Przełaj wykres

  :07:38   2016-03-19   Żagań  U18
  :07:45   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :16:19   2018-03-17   Żagań  U20

  W dal wykres

  4.92 (+0.6)   2014-05-24   Rzeszów  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.044384002685547 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl