Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra KRAUZE
imię : Aleksandra
nazwisko : KRAUZE
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  10.15 (0.0)   2011-05-28   Bielsko-Biała  U12

  100 m wykres

  15.97 (-1.8)   2011-05-08   Sosnowiec  U12
  15.15 (-0.3)   2012-05-03   Sosnowiec  U14
  14.59 (-1.4)   2013-05-26   Częstochowa  U14
  14.27 (-0.6)   2014-08-28   Sosnowiec  U16
  13.68 (0.0)   2015-05-17   Sosnowiec  U16
  13.67 (-0.4)   2016-06-11   Sosnowiec  U18
  13.58 (-2.3)   2017-05-27   Bielsko-Biała  U18
  13.14 (+0.3)   2018-06-03   Chorzów  U20

  200 m wykres

  27.67 (+1.5)   2015-07-31   Częstochowa  U16
  27.05 (+0.7)   2016-06-04   Częstochowa  U18
  27.23 (-1.6)   2017-05-14   Sosnowiec  U18
  27.95 (0.0)   2018-08-25   Chorzów  U20

  300 m wykres

  53.03   2011-06-18   Chorzów  U12
  49.65   2012-05-26   Bielsko-Biała  U14
  46.01   2013-06-16   Bielsko-Biała  U14
  43.63   2014-10-04   Sosnowiec  U16
  43.38   2015-05-30   Bielsko-Biała  U16
  43.42   2016-04-24   Chorzów  U18
  43.26   2017-09-02   Sosnowiec  U18
  43.80   2018-04-28   Chorzów  U20

  400 m wykres

  64.95   2013-05-12   Sosnowiec  U14
  62.56   2014-05-24   Sosnowiec  U16
  61.93   2015-05-09   Częstochowa  U16
  60.74   2016-05-07   Częstochowa  U18
  60.52   2017-07-21   Chorzów  U18
  59.88   2018-06-16   Bielsko-Biała  U20

  600 m wykres

  2:06.60   2011-08-27   Chorzów  U12
  1:52.35   2012-06-09   Chorzów  U14
  1:44.99   2013-06-22   Łódź  U14
  1:41.59   2014-05-10   Sosnowiec  U16
  1:42.99   2015-09-27   Radom  U16
  1:45.63   2017-05-06   Sosnowiec  U18
  1:43.63   2018-05-12   Gliwice  U20

  800 m wykres

  2:37.93   2012-08-30   Sosnowiec  U14
  2:34.18   2014-06-08   Bielsko-Biała  U16
  2:23.23   2016-05-15   Sosnowiec  U18
  2:32.66   2017-05-15   Sosnowiec  U18

  1000 m wykres

  3:28.48   2012-10-06   Sosnowiec  U14

  Mila wykres

  6:01.25   2013-09-18   Częstochowa  U14

  100 m pł MŁ wykres

  15.53 (+1.0)   2015-06-13   Bielsko-Biała  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.17 (-1.1)   2015-07-11   Sosnowiec  U16
  15.93 (+1.4)   2016-06-04   Częstochowa  U18
  18.96 (-1.9)   2017-05-14   Sosnowiec  U18

  100 m pł wykres

  18.27 (-1.0)   2017-08-31   Gdańsk  U18
  18.03 (+1.7)   2018-08-31   Łódź  U20

  300 m pł wykres

  49.24   2014-06-01   Częstochowa  U16
  47.98   2015-06-13   Bielsko-Biała  U16

  400 m pł K wykres

  69.68   2015-06-27   Radom  U16
  66.18   2016-06-12   Chorzów  U18
  66.33   2017-06-03   Bielsko-Biała  U18
  65.59   2018-06-02   Opole  U20

  Wzwyż wykres

  1.37   2015-09-05   Białystok  U16
  1.50   2016-08-04   Wrocław  U18
  1.45   2017-09-10   Gliwice  U18
  1.40   2018-05-15   Chorzów  U20

  W dal wykres

  3.40 (0.0)   2011-06-18   Chorzów  U12
  4.11 (+1.6)   2012-05-26   Bielsko-Biała  U14
  4.06 (+0.1)   2013-04-27   Sosnowiec  U14
  4.49 (+1.5)   2015-09-27   Radom  U16
  5.00 (-1.3)   2016-10-01   Sosnowiec  U18
  5.01 (+0.4)   2017-08-27   Chorzów  U18
  4.57 (0.0)   2018-08-25   Chorzów  U20
  4.56 (+0.8)   2020-09-14   Łódź  U23
  4.86 (+0.9)   2021-05-21   Bielsko-Biała  U23

  Trójskok wykres

  10.04 (0.0)   2017-06-28   Aleksandrów Łódzki  U18
  10.59 (+0.8)   2018-05-27   Częstochowa  U20
   9.69 (+1.4)   2020-09-16   Łódź  U23
   9.52 (+2.0)   2021-05-22   Bielsko-Biała  U23

  Kula (3) wykres

   8.13   2015-09-26   Radom  U16
   9.48   2016-08-04   Wrocław  U18
   8.82   2017-05-14   Sosnowiec  U18

  Kula (4) wykres

   7.40   2018-08-22   Chorzów  U20

  Dysk (1) wykres

  16.71   2017-09-30   Częstochowa  U18

  Oszczep (600) wykres

  16.31   2018-08-31   Łódź  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4087   2016-08-05   Wrocław  U18
  3477   2017-05-15   Sosnowiec  U18

  Oszczep (500) wykres

  22.73   2016-05-15   Sosnowiec  U18
  19.33   2017-05-15   Sosnowiec  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2653   2015-09-27   Radom  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.08721399307251 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl