ID zawodnika: 53751 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Piotr PŁOSKOŃSKI
imię : Piotr
nazwisko : PŁOSKOŃSKI
rok ur. (kategoria) : 1965 (Masters)
płeć : Mężczyzna
klub : KBKS Radomsko

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.81 (-0.2)   2022-08-12   Lovosice (CZE)  Masters

  100 m wykres

  17.19 (-0.2)   2022-08-13   Lovosice (CZE)  Masters

  200 m wykres

  30.65 (0.0)   2021-06-05   Toruń  Masters
  31.81 (-0.7)   2022-05-28   Toruń  Masters

  400 m wykres

  74.56   2022-08-13   Lovosice (CZE)  Masters

  800 m wykres

  2:33.33   2012-07-01   Białystok  Masters
  2:41.72   2013-08-24   Toruń  Masters
  2:40.80   2017-07-01   Kraków  Masters
  2:55.62   2022-08-14   Lovosice (CZE)  Masters

  1500 m wykres

  5:57.83   2018-06-30   Toruń  Masters
  5:47.80   2020-08-22   Lublin  Masters
  6:00.13   2021-06-05   Toruń  Masters
  6:00.74   2022-08-13   Lovosice (CZE)  Masters

  3000 m wykres

  13:11.05   2022-05-28   Płock  Masters

  5000 m wykres

  21:16.61   2012-07-01   Białystok  Masters
  19:56.26   2013-08-24   Toruń  Masters
  21:09.83   2019-09-13   Wenecja-Eraclea (ITA)  Masters
  22:20.56   2022-08-13   Lovosice (CZE)  Masters

  10000 m wykres

  46:51.55   2019-06-29   Białystok  Masters
  47:23.42   2022-08-12   Lovosice (CZE)  Masters

  100 m pł J MŁ wykres

  23.16 (-0.5)   2022-08-13   Lovosice (CZE)  Masters

  100 m pł wykres

  22.71 (-1.5)   2022-06-19   Toruń  Masters

  400 m pł J MŁ wykres

  78.21   2017-07-01   Kraków  Masters
  87.02   2018-06-30   Toruń  Masters
  92.69   2021-06-26   Olsztyn  Masters
  87.25   2022-06-18   Toruń  Masters

  400 m pł wykres

  81.59   2013-08-24   Toruń  Masters
  96.18   2019-06-29   Białystok  Masters
  90.86   2020-08-22   Lublin  Masters

  3000 m prz wykres

  12:50.45   2012-08-20   Zgorzelec  Masters
  12:49.69   2013-08-24   Toruń  Masters
  13:05.45   2017-07-01   Kraków  Masters
  13:52.79   2018-06-30   Toruń  Masters
  13:17.01   2019-09-12   Wenecja-Jesolo (ITA)  Masters
  14:39.13   2020-08-22   Lublin  Masters
  14:33.02   2021-06-26   Olsztyn  Masters
  13:52.58   2022-06-18   Toruń  Masters

  Chód 3 km wykres

  18:42.93   2017-07-01   Kraków  Masters
  18:45.58   2018-06-30   Toruń  Masters
  20:17.78   2019-06-29   Białystok  Masters
  18:24.94   2021-06-26   Olsztyn  Masters
  18:09.08   2022-06-18   Toruń  Masters

  Chód 5 km wykres

  30:49.21   2017-07-01   Kraków  Masters
  33:28.48   2018-06-30   Toruń  Masters
  34:29.24   2019-06-29   Białystok  Masters
  32:51.17   2020-08-23   Lublin  Masters
  33:52.36   2021-06-26   Olsztyn  Masters

  Chód 10 km wykres

  76:06   2022-04-23   Sulejówek  Masters

  Przełaj wykres

  :17:50   2022-11-26   Olesno  Masters

  Wzwyż wykres

  1.25   2012-06-30   Białystok  Masters
  1.20   2022-08-14   Lovosice (CZE)  Masters

  W dal wykres

  3.67 (0.0)   2021-06-05   Toruń  Masters
  3.56 (0.0)   2022-05-28   Toruń  Masters

  Trójskok wykres

   7.04 (+0.7)   2021-06-26   Olsztyn  Masters

  Kula (6) wykres

   7.99   2022-08-14   Lovosice (CZE)  Masters

  Dysk (1.5) wykres

  23.14   2021-06-05   Toruń  Masters
  20.24   2022-08-13   Lovosice (CZE)  Masters

  Dysk (2) wykres

  18.41   2013-08-24   Toruń  Masters

  Oszczep (700) wykres

  25.60   2021-06-05   Toruń  Masters
  25.29   2022-08-14   Lovosice (CZE)  Masters

  10 km wykres

  42:56   2019-03-27   Toruń  Masters

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.038095 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl