ID zawodnika: 54667
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Rafał SULWIRSKI
imię : Rafał
nazwisko : SULWIRSKI
rok ur. (kategoria) : 1996 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.41 (-0.3)   2014-05-11   Warszawa  U20
  11.15 (-0.6)   2015-05-09   Warszawa  U20
  11.30 (+1.2)   2016-05-14   Warszawa  U23
  11.41 (-0.1)   2020-09-05   Warszawa  Sen

  200 m wykres

  23.99 (-0.9)   2016-05-15   Warszawa  U23

  W dal wykres

  6.46 (+0.8)   2011-10-02   Kielce  U16
  6.59 (+1.4)   2012-06-16   Warszawa  U18
  6.84 (+0.5)   2013-06-15   Warszawa  U18
  7.11 (+0.6)   2014-06-28   Toruń  U20
  6.91 (+1.8)   2015-06-20   Warszawa  U20
  6.97 (+1.3)   2016-06-19   Warszawa  U23
  7.08 (-0.5)   2017-06-24   Warszawa  U23
  6.98 (+0.5)   2018-07-01   Sieradz  U23
  7.01 (+1.5)   2022-06-26   Warszawa  Sen

  Trójskok wykres

  12.30 (+0.6)   2012-06-10   Warszawa  U18
  13.82 (+1.3)   2013-07-27   Łódź  U18
  14.42 (+1.3)   2014-06-30   Toruń  U20
  14.81 (+0.9)   2015-06-30   Biała Podlaska  U20
  14.31 (+0.7)   2016-07-31   Jelenia Góra  U23
  14.73 (+2.0)   2017-05-28   Płońsk  U23
  14.93 (+1.6)   2018-05-20   Łódź  U23
  14.92 (+1.0)   2019-08-23   Radom  Sen
  15.25 (+1.1)   2020-08-22   Aleksandrów Łódzki  Sen
  15.57 (+1.3)   2022-06-09   Suwałki  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.083961009979248 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl