ID zawodnika: 5507
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Marika POPOWICZ-DRAPAŁA
imię : Marika
nazwisko : POPOWICZ-DRAPAŁA (POPOWICZ)
rok ur. (kategoria) : 1988 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

  8.21 (0.0)   2002-09-01   Bydgoszcz  U16

  100 m wykres

  12.51 (-0.3)   2002-09-28   Siedlce  U16
  12.10 (+0.6)   2003-09-27   Słubice  U16
  11.79 (+1.0)   2004-07-23   Zielona Góra  U18
  11.72 (+0.6)   2005-09-10   Bydgoszcz  U18
  11.61 (-0.4)   2006-07-08   Słupsk  U20
  11.56 (+0.8)   2007-07-19   Hengelo NED  U20
  11.62 (+1.0)   2008-05-24   Poznań  U23
  11.38 (+0.2)   2009-07-31   Bydgoszcz  U23
  11.42 (+1.9)   2010-07-08   Bielsko-Biała  U23
  11.43 (+1.9)   2011-06-12   Kraków  Sen
  11.43 (+0.2)   2012-06-15   Bielsko-Biała  Sen
  11.29 (+0.8)   2013-07-19   Toruń  Sen
  11.28 (+1.0)   2015-06-14   Bydgoszcz  Sen
  11.44 (+0.7)   2016-06-24   Bydgoszcz  Sen
  11.39 (-0.1)   2017-07-21   Białystok  Sen
  11.50 (+0.6)   2019-08-23   Radom  Sen
  11.50 (+0.9)   2021-06-24   Poznań  Sen
  11.43 (+0.5)   2022-06-10   Suwałki  Sen

  200 m wykres

  26.17 (+0.8)   2002-09-01   Bydgoszcz  U16
  24.81 (+1.7)   2003-09-13   Bydgoszcz  U16
  24.28 (-1.9)   2004-07-25   Zielona Góra  U18
  23.72 (-0.3)   2005-05-28   Biała Podlaska  U18
  23.69 (+1.7)   2006-05-27   Biała Podlaska  U20
  24.00 (+1.0)   2007-06-28   Biała Podlaska  U20
  23.58 (-0.5)   2008-05-31   Biała Podlaska  U23
  23.15 (+1.1)   2009-07-18   Kowno (LTU)  U23
  23.33 (-0.4)   2010-06-06   Bydgoszcz  U23
  23.49 (+1.1)   2011-05-29   Hengelo (NED)  Sen
  23.32 (+1.4)   2012-06-16   Bielsko-Biała  Sen
  23.22 (+0.1)   2013-08-15   Moskva (RUS)  Sen
  23.58 (+1.2)   2015-06-06   Floro (NOR)  Sen
  23.45 (+0.6)   2016-05-26   Sankt Pölten (AUT)  Sen
  23.31 (+0.6)   2017-07-22   Białystok  Sen
  23.18 (+1.4)   2022-05-27   Poznań  Sen

  300 m wykres

  40.09   2002-09-29   Siedlce  U16
  39.26   2003-09-28   Słubice  U16

  400 m wykres

  56.07   2004-09-18   Bydgoszcz  U18

  100 m pł wykres

  15.42 (0.0)   2006-09-09   Toruń  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13265109062195 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl