ID zawodnika: 56542
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Przemysław KOZŁOWSKI
imię : Przemysław
nazwisko : KOZŁOWSKI
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.02 (0.0)   2011-09-25   Częstochowa  U14
  12.08 (-0.2)   2012-10-06   Sosnowiec  U16
  11.76 (+1.2)   2013-04-27   Sosnowiec  U16
  11.50 (+0.1)   2014-08-23   Częstochowa  U18
  11.24 (+1.3)   2015-06-06   Sosnowiec  U18
  11.02 (+0.6)   2016-05-07   Częstochowa  U20
  10.78 (+1.1)   2017-06-24   Kraków  U20
  10.71 (+1.1)   2018-06-10   Gliwice  U23
  10.65 (+1.9)   2019-08-23   Radom  U23
  10.80 (+1.3)   2020-08-25   Chorzów  U23
  10.52 (+1.1)   2021-05-27   Gliwice  Sen
  10.60 (+1.6)   2022-05-21   Poznań  Sen

  150 m wykres

  16.50   2016-05-03   Bielsko-Biała  U20
  16.54   2017-05-06   Sosnowiec  U20
  16.64   2018-05-05   Ruda Śląska  U23

  200 m wykres

  23.97 (+0.7)   2013-09-22   Bielsko-Biała  U16
  23.11 (+0.1)   2014-08-28   Sosnowiec  U18
  22.60 (+0.3)   2015-08-06   Łódź  U18
  22.04 (-0.9)   2016-09-11   Bielsko-Biała  U20
  22.13 (-1.2)   2017-05-14   Sosnowiec  U20
  21.57 (+0.6)   2018-06-10   Gliwice  U23
  21.14 (+0.9)   2019-08-10   Warszawa  U23
  21.64 (+0.8)   2020-06-27   Bielsko-Biała  U23
  21.24 (+1.1)   2021-06-05   Bielsko-Biała  Sen
  21.31 (+1.6)   2022-05-22   Poznań  Sen

  300 m wykres

  38.15   2013-09-29   Radom  U16
  36.08   2014-09-14   Częstochowa  U18
  35.74   2015-09-19   Bielsko-Biała  U18
  34.54   2016-05-07   Częstochowa  U20
  34.96   2017-05-03   Bielsko-Biała  U20
  34.88   2018-05-12   Bielsko-Biała  U23
  34.04   2021-05-09   Bielsko-Biała  Sen

  W dal wykres

  5.66 (+1.2)   2013-06-16   Bielsko-Biała  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1086061000824 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl