ID zawodnika: 57501
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Agnieszka BEDNAREK
imię : Agnieszka
nazwisko : BEDNAREK
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : AZS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.78 (+1.2)   2011-09-30   Łódź  U14

  100 m wykres

  14.91 (+0.8)   2011-09-09   Łęczyca  U14
  13.28 (+1.9)   2012-09-23   Łódź  U16
  13.09 (+1.2)   2013-05-18   Opole  U16
  12.75 (+0.5)   2016-05-28   Łódź  U20
  12.98 (+1.7)   2017-05-20   Łódź  U20

  200 m wykres

  27.41 (+0.1)   2012-10-06   Kielce  U16
  26.52 (-0.6)   2018-05-27   Lublin  U23

  300 m wykres

  44.26   2012-09-08   Aleksandrów Łódzki  U16
  44.14   2013-09-14   Łódź  U16

  400 m wykres

  65.24   2012-08-31   Aleksandrów Łódzki  U16

  600 m wykres

  1:50.74   2011-09-30   Łódź  U14
  1:45.76   2012-08-25   Leszno  U16
  1:42.66   2013-05-11   Wrocław  U16

  100 m pł MŁ wykres

  17.84 (+0.2)   2011-09-30   Łódź  U14
  16.51 (-0.1)   2013-09-01   Wrocław  U16

  W dal wykres

  4.74 (0.0)   2011-09-30   Łódź  U14
  5.19 (0.0)   2013-05-12   Wrocław  U16
  5.69 (+0.1)   2016-07-01   Suwałki  U20
  5.23 (-1.5)   2017-06-03   Piła  U20
  4.93 (+0.8)   2019-05-14   Łódź  U23
  5.34 (+1.0)   2020-09-09   Łódź  U23

  Trójskok wykres

  12.83 (+1.9)   2016-06-19   Aleksandrów Łódzki  U20
  13.23 (+2.0)   2017-07-09   Toruń  U20
  13.28 (+0.4)   2018-06-30   Sieradz  U23
  13.46 (+0.6)   2019-06-16   Aleksandrów Łódzki  U23
  13.45 (+0.1)   2020-08-28   Włocławek  U23
  13.55 (+1.2)   2021-06-06   Łódź  Sen
  13.58 (+1.7)   2022-06-19   Gliwice  Sen

  Kula (3) wykres

   6.34   2011-09-30   Łódź  U14
   8.38   2012-05-03   Sieradz  U16
  10.21   2013-09-14   Łódź  U16

  60 m pł K Mł wykres

  11.15   2011-09-09   Łęczyca  U14

  W dal strefa wykres

  4.70   2011-09-30   Łódź  U14

  4-bój K MŁ wykres

  1798   2011-09-30   Łódź  U14
  2392   2013-05-11   Wrocław  U16

  Oszczep (500) wykres

  13.92   2013-05-03   Sieradz  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12859511375427 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl