ID zawodnika: 57968
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Patryk PAWŁOWSKI
imię : Patryk
nazwisko : PAWŁOWSKI
rok ur. (kategoria) : 1997 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : LKS MOSiR Sieradz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.69 (0.0)   2012-09-01   Wrocław  U16
  11.90 (-0.3)   2013-09-07   Wrocław  U18
  11.87 (0.0)   2014-09-06   Aleksandrów Łódzki  U18
  11.64 (0.0)   2015-06-18   Wrocław  U20
  11.26 (+0.5)   2021-06-27   Częstochowa  Sen
  11.64 (-0.1)   2022-06-04   Biała Podlaska  Sen

  200 m wykres

  23.41 (+1.9)   2013-06-22   Częstochowa  U18
  23.31 (-0.8)   2014-07-06   Biała Podlaska  U18
  23.65 (+1.2)   2015-05-09   Częstochowa  U20
  23.47 (-1.3)   2017-05-13   Łódź  U23
  22.70 (+0.6)   2020-08-22   Oleśnica  Sen
  22.37 (-0.7)   2021-06-06   Łódź  Sen

  300 m wykres

  45.55   2011-05-03   Sieradz  U16
  40.37   2012-08-25   Chojnice  U16
  37.56   2013-09-07   Wrocław  U18
  37.43   2014-05-04   Łódź  U18
  37.29   2015-09-05   Aleksandrów Łódzki  U20
  36.90   2017-05-06   Wrocław  U23
  36.40   2018-05-06   Sieradz  U23
  36.16   2019-05-05   Sieradz  U23

  400 m wykres

  53.48   2013-08-29   Łódź  U18
  52.36   2014-09-28   Łódź  U18
  51.01   2015-06-13   Słubice  U20
  52.16   2016-05-15   Łódź  U20
  50.04   2017-06-03   Piła  U23
  49.44   2018-06-09   Słubice  U23
  49.22   2019-06-29   Lublin  U23
  50.04   2020-08-13   Poznań  Sen
  49.37   2021-06-06   Łódź  Sen

  600 m wykres

  1:35.02   2012-06-12   Łódź  U16
  1:38.48   2013-05-03   Sieradz  U18
  1:22.89   2017-09-17   Poznań  U23

  800 m wykres

  2:02.32   2017-09-09   Łódź  U23

  2000 m wykres

  7:13.68   2011-09-17   Kielce  U16

  110 m pł M (99.1) wykres

  17.10 (-0.3)   2015-09-13   Aleksandrów Łódzki  U20

  110 m pł J MŁ wykres

  17.26 (0.0)   2013-05-25   Aleksandrów Łódzki  U18
  16.02 (-0.3)   2014-09-06   Aleksandrów Łódzki  U18

  300 m pł wykres

  42.72   2012-09-29   Słubice  U16
  40.88   2015-05-03   Łódź  U20
  38.48   2019-05-29   Wrocław  U23
  38.13   2020-08-22   Oleśnica  Sen

  400 m pł J MŁ wykres

  56.65   2013-06-22   Częstochowa  U18
  56.81   2014-06-08   Biała Podlaska  U18

  400 m pł wykres

  59.64   2013-08-03   Kutno  U18
  54.68   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  54.26   2016-06-05   Zamość  U20
  54.85   2017-06-04   Piła  U23
  53.12   2018-07-01   Sieradz  U23
  53.33   2019-06-30   Lublin  U23
  54.43   2020-08-15   Gdańsk  Sen
  53.33   2021-05-22   Bielsko-Biała  Sen

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.094789981842041 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl