ID zawodnika: 61214
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Sara NEUMANN
imię : Sara
nazwisko : NEUMANN
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Kobieta
klub : UKS Orkan Środa Wlkp.

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.16 (0.0)   2011-09-22   Poznań  U12

  100 m wykres

  13.92 (-0.4)   2012-07-12   Poznań  U14
  13.65 (-0.9)   2013-07-18   Poznań  U14
  13.29 (+0.4)   2014-05-31   Poznań  U16
  12.79 (-0.4)   2015-06-06   Poznań  U16
  12.59 (+0.2)   2016-05-08   Poznań  U18
  12.54 (+0.2)   2017-06-30   Poznań  U18
  12.31 (-1.1)   2018-07-21   Poznań  U20
  12.42 (-1.2)   2019-06-08   Leszno  U20
  12.33 (-1.0)   2022-06-19   Poznań  U23

  200 m wykres

  28.22 (+0.5)   2013-05-04   Poznań  U14
  26.80 (+0.1)   2014-06-14   Łódź  U16
  25.56 (+0.2)   2015-05-23   Toruń  U16
  25.24 (+0.1)   2016-05-21   Zielona Góra  U18
  25.32 (+0.2)   2017-06-04   Piła  U18
  24.60 (+0.7)   2018-07-21   Poznań  U20
  24.52 (+0.2)   2019-06-15   Piła  U20
  24.50 (-1.5)   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  24.56 (+0.6)   2022-07-31   Poznań  U23

  300 m wykres

  46.06   2012-09-08   Poznań  U14
  43.91   2013-07-18   Poznań  U14
  41.78   2014-09-28   Zielona Góra  U16
  40.12   2015-09-27   Radom  U16
  39.95   2016-04-30   Poznań  U18
  40.13   2017-07-29   Poznań  U18
  40.22   2018-04-28   Poznań  U20
  39.96   2019-05-11   Piła  U20
  40.01   2020-07-19   Bydgoszcz  U23
  39.13   2022-07-23   Warszawa  U23

  400 m wykres

  58.05   2015-07-25   Białogard  U16
  57.18   2016-08-05   Wrocław  U18
  56.66   2017-06-03   Piła  U18
  55.60   2018-06-09   Słubice  U20
  55.20   2019-07-04   Racibórz  U20
  54.88   2020-08-28   Włocławek  U23
  54.94   2022-07-30   Poznań  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.077790975570679 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl