ID zawodnika: 61214
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Sara NEUMANN
imię : Sara
nazwisko : NEUMANN
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : UKS Orkan Środa Wlkp.

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.04   2012-01-07   Kalisz  U14
   8.81   2013-01-05   Kalisz  U14
   8.46   2014-01-18   Kalisz  U16
   8.21   2015-02-07   Kalisz  U16
   8.05   2016-01-08   Toruń  U18
   8.05   2017-01-14   Kalisz  U18
   7.93   2018-01-13   Środa Wielkopolska  U20
   8.03   2019-01-05   Środa Wlkp.  U20
   7.93   2020-01-04   Środa Wlkp.  U23

  200 m wykres

  25.45   2016-02-14   Spała  U18
  25.41   2017-02-11   Toruń  U18
  25.60   2018-02-10   Toruń  U20
  25.43   2019-02-02   Toruń  U20
  24.82   2020-03-01   Toruń  U23

  300 m wykres

  51.65   2013-01-05   Kalisz  U14
  47.79   2014-01-18   Kalisz  U16
  45.78   2015-02-07   Kalisz  U16
  44.80   2016-01-30   Kalisz  U18
  45.90   2017-01-14   Kalisz  U18
  41.65   2018-01-06   Toruń  U20
  40.89   2019-01-20   Spała  U20
  39.70   2020-02-01   Toruń  U23
  40.04   2021-01-18   Toruń  U23

  400 m wykres

  56.47   2019-02-10   Toruń  U20
  55.60   2020-02-29   Toruń  U23

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.28212404251099 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl