ID zawodnika: 61225
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Natalia BENEDYKCIŃSKA
imię : Natalia
nazwisko : BENEDYKCIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Kobieta
klub : KS Stal LA Ostrów Wlkp.

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.04 (0.0)   2011-06-02   Poznań  U12
   8.75 (0.0)   2012-05-31   Poznań  U14
   8.23 (0.0)   2013-06-06   Poznań  U14

  100 m wykres

  13.00 (-0.1)   2013-09-07   Wrocław  U14
  12.82 (+1.4)   2014-06-14   Łódź  U16
  13.21 (+1.1)   2015-05-09   Wrocław  U16
  12.88 (+0.8)   2017-09-02   Poznań  U18
  12.67 (0.0)   2018-06-02   Wrocław  U20
  12.34 (-0.9)   2019-08-18   Sieradz  U20
  12.26 (+1.6)   2020-07-30   Słubice  U23
  12.37 (-0.1)   2021-07-10   Bełchatów  U23
  12.45 (+1.0)   2022-05-07   Poznań  U23

  200 m wykres

  27.08 (+0.5)   2014-05-18   Poznań  U16
  25.59 (-0.1)   2019-09-01   Poznań  U20

  Wzwyż wykres

  1.30   2017-06-30   Poznań  U18

  W dal wykres

  4.87 (+1.4)   2013-06-08   Poznań  U14
  5.48 (+0.6)   2014-05-24   Żerków  U16
  5.63 (+1.0)   2015-09-12   Szczecin  U16
  5.59 (+0.6)   2016-08-04   Wrocław  U18
  5.58 (+1.1)   2017-08-05   Warszawa  U18
  5.91 (+1.3)   2018-06-23   Włocławek  U20
  6.10 (+1.0)   2019-06-15   Piła  U20
  6.14 (+0.7)   2020-08-25   Chorzów  U23
  6.07 (+1.6)   2021-07-25   Suwałki  U23
  6.07 (+2.0)   2022-07-31   Poznań  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.052973985671997 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl