ID zawodnika: 61596
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna CHRYCZYK
imię : Katarzyna
nazwisko : CHRYCZYK
rok ur. (kategoria) : 1995 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.94 (-1.9)   2012-05-05   Bogatynia  U18
  27.28 (-0.2)   2017-05-13   Kraków  U23
  26.56 (+1.0)   2020-08-08   Stalowa Wola  Sen

  300 m wykres

  41.98   2016-07-16   Puławy  U23

  400 m wykres

  59.56   2016-08-28   Częstochowa  U23
  58.38   2017-05-13   Kraków  U23
  56.60   2020-08-08   Stalowa Wola  Sen
  58.24   2021-05-29   Kraków  Sen

  800 m wykres

  2:15.22   2012-06-17   Wrocław  U18
  2:15.53   2013-06-27   Ostrava (CZE)  U20
  2:14.95   2014-06-28   Toruń  U20
  2:12.72   2015-07-19   Kraków  U23
  2:10.85   2016-06-12   Kraków  U23
  2:08.13   2017-07-22   Białystok  U23
  2:05.68   2018-06-10   Gliwice  Sen
  2:06.94   2019-06-26   Goleniów  Sen
  2:06.68   2020-08-15   Gdańsk  Sen
  2:07.80   2021-05-27   Gliwice  Sen

  1000 m wykres

  3:00.3   2012-08-14   Pardubice (CZE)  U18
  3:00.04   2013-08-22   Dvůr Králové (CZE)  U20
  2:54.83   2015-08-27   Sosnowiec  U23
  2:53.85   2016-05-07   Kraków (AWF)  U23
  2:53.00   2017-05-06   Kraków  U23
  2:49.69   2018-05-06   Kraków  Sen
  2:47.34   2020-08-13   Sopot  Sen
  2:53.00   2021-05-08   Kraków  Sen

  1500 m wykres

  4:43.27   2012-06-02   Kladno (CZE)  U18
  4:39.70   2013-05-25   Bogatynia  U20
  4:40.25   2014-06-30   Toruń  U20
  4:37.89   2015-06-24   Katowice  U23
  4:35.41   2016-07-30   Jelenia Góra  U23
  4:27.64   2017-07-16   Płock  U23
  4:27.39   2018-07-20   Lublin  Sen
  4:26.46   2019-05-24   Łódź  Sen
  4:28.65   2020-08-19   Bydgoszcz  Sen
  4:34.61   2021-05-21   Bielsko-Biała  Sen

  3000 m wykres

  10:20.98   2012-06-27   Pardubice (CZE)  U18

  3000 m prz wykres

  11:46.43   2014-07-25   Praha (CZE)  U20

  Przełaj wykres

  :14:11   2014-11-29   Kraków  U20
  :22:29   2016-11-26   Łódź  U23
  :22:57   2017-11-25   Kwidzyn  U23
  :17:40   2018-03-17   Żagań  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.10913801193237 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl