Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Szymon MAZUR
imię : Szymon
nazwisko : MAZUR
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : MKS-MOS Płomień Sosnowiec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  12.82   2012-09-16   Częstochowa  U16
  15.39   2013-09-28   Radom  U16
  18.77   2014-05-24   Sosnowiec  U18
  21.77   2015-07-15   Cali (COL)  U18

  Kula (6) wykres

  16.83   2014-05-31   Sosnowiec  U18
  19.18   2015-06-07   Sosnowiec  U18
  20.40   2016-07-19   Bydgoszcz  U20
  21.34   2017-07-07   Toruń  U20

  Kula (7.26) wykres

  15.08   2014-06-15   Sosnowiec  U18
  16.80   2015-09-12   Częstochowa  U18
  17.84   2016-05-28   Biała Podlaska  U20
  19.34   2017-06-01   Bydgoszcz  U20
  18.47   2018-07-22   Lublin  U23
  18.38   2019-06-23   Warszawa  U23
  18.55   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  18.17   2021-06-24   Poznań  Sen

  Dysk (1) wykres

  47.56   2012-08-30   Sosnowiec  U16
  54.89   2013-09-14   Opole  U16

  Dysk (1.5) wykres

  34.66   2012-05-20   Sosnowiec  U16
  45.10   2013-09-21   Częstochowa  U16
  55.60   2014-06-21   Bielsko-Biała  U18
  59.01   2015-05-31   Bielsko-Biała  U18

  Dysk (2) wykres

  47.71   2014-06-15   Sosnowiec  U18
  39.98   2015-09-12   Częstochowa  U18
  49.75   2016-05-28   Biała Podlaska  U20
  52.10   2017-05-13   Kielce  U20
  51.73   2018-06-03   Łódź  U23
  50.61   2019-05-26   Łódź  U23
  50.21   2020-09-16   Łódź  U23

  Dysk (1.75) wykres

  49.44   2014-09-20   Częstochowa  U18
  48.83   2015-04-25   Kielce  U18
  57.18   2016-05-15   Sosnowiec  U20
  56.16   2017-06-24   Kraków  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1309289932251 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl