ID zawodnika: 64027
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Anna SZYMKOWICZ
imię : Anna
nazwisko : SZYMKOWICZ
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.89 (0.0)   2012-09-16   Częstochowa  U16
  12.77 (+0.1)   2013-06-15   Wrocław  U16
  13.00 (+1.0)   2014-05-31   Sosnowiec  U18
  12.61 (+0.1)   2015-06-13   Słubice  U18
  12.90 (-1.8)   2016-09-03   Opole  U20
  12.61 (+0.4)   2018-06-02   Wrocław  U23
  12.59 (+1.1)   2019-06-08   Bielsko-Biała  U23
  12.41 (+1.0)   2020-07-26   Jelenia Góra  U23

  150 m wykres

  19.12   2016-05-03   Bielsko-Biała  U20

  200 m wykres

  26.98 (+0.3)   2012-05-26   Wrocław  U16
  25.67 (+0.7)   2013-06-02   Częstochowa  U16
  26.02 (+0.1)   2014-07-15   Wrocław  U18
  25.87 (+2.0)   2015-05-16   Opole  U18
  25.61 (+1.2)   2016-06-12   Chorzów  U20
  26.10 (+1.0)   2017-05-20   Opole  U20
  25.65 (0.0)   2019-06-01   Wrocław  U23
  25.98 (+0.3)   2020-08-22   Oleśnica  U23
  25.51 (+0.3)   2021-05-23   Bielsko-Biała  Sen

  300 m wykres

  41.66   2012-09-30   Słubice  U16
  41.29   2013-09-29   Radom  U16
  40.94   2015-09-05   Opole  U18
  40.81   2016-05-03   Bielsko-Biała  U20
  42.19   2018-05-13   Wrocław  U23
  40.45   2019-06-08   Bielsko-Biała  U23
  40.81   2020-06-20   Chorzów  U23
  40.71   2021-05-15   Warszawa  Sen

  400 m wykres

  60.33   2013-05-18   Opole  U16
  63.27   2014-08-30   Chorzów  U18
  58.82   2015-09-12   Częstochowa  U18
  59.15   2016-05-07   Wrocław  U20
  58.42   2017-09-03   Jelenia Góra  U20
  57.72   2020-07-04   Częstochowa  U23
  57.44   2021-06-06   Gliwice  Sen

  600 m wykres

  1:45.10   2013-10-06   Sosnowiec  U16

  800 m wykres

  2:40.98   2015-05-10   Wrocław  U18

  100 m pł MŁ wykres

  16.03 (0.0)   2013-10-06   Sosnowiec  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.57 (0.0)   2015-05-09   Wrocław  U18

  100 m pł wykres

  15.18 (+1.5)   2016-06-18   Kędzierzyn-Koźle  U20
  14.02 (+0.6)   2017-07-09   Toruń  U20
  14.23 (+0.5)   2018-06-30   Sieradz  U23
  14.02 (+1.5)   2019-06-29   Lublin  U23
  14.00 (+1.3)   2022-06-11   Suwałki  Sen

  300 m pł wykres

  46.04   2014-09-06   Opole  U18

  400 m pł K wykres

  62.55   2015-08-06   Łódź  U18
  60.40   2016-07-02   Suwałki  U20
  60.95   2017-06-24   Kraków  U20
  62.26   2018-05-27   Radom  U23
  60.47   2019-08-23   Radom  U23
  60.17   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  60.41   2021-06-13   Jelenia Góra  Sen
  62.07   2022-05-28   Opole  Sen

  Wzwyż wykres

  1.46   2015-05-09   Wrocław  U18

  W dal wykres

  4.83 (-0.6)   2013-09-14   Opole  U16
  4.86 (+0.8)   2015-05-16   Opole  U18

  Kula (3) wykres

   8.98   2013-10-06   Sosnowiec  U16
   8.92   2015-05-09   Wrocław  U18

  7-bój J MŁ wykres

  3801   2015-05-10   Wrocław  U18

  4-bój K MŁ wykres

  2186   2013-10-06   Sosnowiec  U16

  Oszczep (500) wykres

  17.92   2015-05-10   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13254809379578 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl