ID zawodnika: 64141
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Ewa RÓŻAŃSKA
imię : Ewa
nazwisko : RÓŻAŃSKA
rok ur. (kategoria) : 2000 (U23)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  31.85   2012-09-05   Łęczyca  U14
  38.01   2013-09-22   Łódź  U14
  46.12   2014-09-27   Zielona Góra  U16
  50.38   2015-04-25   Aleksandrów Łódzki  U16

  Kula (3) wykres

   9.00   2012-05-12   Łęczyca  U14
  10.83   2013-09-08   Aleksandrów Łódzki  U14
  13.98   2014-09-28   Zielona Góra  U16
  14.83   2015-04-25   Aleksandrów Łódzki  U16
  16.17   2016-07-15   Tbilisi (GEO)  U18
  16.11   2017-05-13   Łęczyca  U18

  Kula (4) wykres

   9.53   2013-09-07   Aleksandrów Łódzki  U14
  11.52   2014-09-06   Aleksandrów Łódzki  U16
  12.62   2015-06-07   Łódź  U16
  13.19   2016-06-12   Łódź  U18
  13.49   2017-09-03   Aleksandrów Łódzki  U18
  14.18   2018-06-23   Włocławek  U20
  15.32   2019-07-21   Boras (SWE)  U20
  14.95   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  15.70   2021-06-02   Szczytno  U23
  14.58   2022-07-30   Poznań  U23

  Młot (3) wykres

  38.33   2015-05-09   Łódź  U16
  60.85   2017-06-04   Schwechat (AUT)  U18
  54.18   2018-07-20   Warszawa  U20

  Dysk (1) wykres

  31.18   2013-09-07   Aleksandrów Łódzki  U14
  36.92   2014-09-06   Aleksandrów Łódzki  U16
  42.57   2015-05-16   Aleksandrów Łódzki  U16
  47.39   2016-07-14   Tbilisi (GEO)  U18
  47.22   2017-06-18   Aleksandrów Łódzki  U18
  45.57   2018-04-21   Aleksandrów Łódzki  U20
  48.42   2019-08-31   Aleksandrów Łódzki  U20
  50.10   2021-06-06   Łódź  U23
  47.32   2022-07-31   Poznań  U23

  Młot (4) wykres

  55.39   2018-06-16   Vyškov (CZE)  U20
  61.20   2019-06-22   Toruń  U20
  63.81   2020-08-28   Włocławek  U23
  67.46   2021-05-08   Split (CRO)  U23
  72.12   2022-08-17   Monachium (GER)  U23

  60 m pł K Mł wykres

  12.36   2013-09-18   Łęczyca  U14

  Oszczep (500) wykres

  22.34   2013-09-18   Łęczyca  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.074970006942749 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl