ID zawodnika: 64300
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Izabela MENDYK
imię : Izabela
nazwisko : MENDYK
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : UKS Sokół Węgorzewo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  39.17   2012-09-29   Słubice  U16
  44.87   2013-05-05   Lidzbark Warmiński  U16

  Kula (3) wykres

   9.62   2014-06-15   Lidzbark Warmiński  U18

  Kula (4) wykres

   9.23   2017-05-17   Lidzbark Warmiński  U20

  Dysk (1) wykres

  29.86   2012-09-09   Olsztyn  U16
  35.67   2013-05-05   Lidzbark Warmiński  U16
  39.53   2014-07-15   Wrocław  U18
  39.40   2015-06-13   Słubice  U18
  41.73   2016-05-08   Lidzbark Warmiński  U20
  43.14   2017-07-09   Toruń  U20
  44.30   2018-07-21   Lublin  U23
  45.29   2019-06-30   Lublin  U23
  43.16   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  42.11   2021-05-29   Gdańsk  Sen
  43.39   2022-05-14   Słupsk  Sen

  Oszczep (600) wykres

  31.98   2018-09-21   Kołobrzeg  U23
  31.04   2019-06-02   Zamość  U23
  27.39   2020-08-28   Ciechanów  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19262981414795 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl