Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Beata TOPKA
imię : Beata
nazwisko : TOPKA
rok ur. (kategoria) : 1999 (U23)
płeć : Kobieta
klub : ULKS Talex Borzytuchom

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.85 (+0.4)   2014-07-05   Białogard  U16
  13.43 (+0.3)   2015-06-06   Złocieniec  U18
  13.45 (+1.4)   2016-05-14   Słupsk  U18
  13.30 (+0.9)   2017-08-19   Chojnice  U20
  13.45 (-0.5)   2018-07-07   Białogard  U20

  200 m wykres

  27.89 (+0.4)   2014-05-17   Słupsk  U16
  27.39 (+1.2)   2016-06-18   Gdańsk  U18

  300 m wykres

  43.13   2014-07-05   Białogard  U16
  43.57   2015-05-13   Gdańsk  U18
  42.71   2016-05-11   Gdańsk  U18
  42.26   2017-08-19   Chojnice  U20

  400 m wykres

  64.67   2013-05-18   Białogard  U16
  61.25   2014-07-23   Chojnice  U16
  58.96   2015-06-06   Złocieniec  U18
  58.63   2016-08-20   Chojnice  U18
  58.92   2018-07-07   Białogard  U20
  59.63   2020-08-29   Słupsk  U23

  600 m wykres

  1:44.62   2012-06-24   Łódź  U14
  1:44.77   2013-08-25   Chojnice  U16
  1:35.85   2014-08-30   Gdańsk  U16
  1:36.28   2015-09-05   Gdańsk  U18
  1:35.77   2016-08-30   Starogard Gdański  U18
  1:33.40   2017-07-27   Chojnice  U20

  800 m wykres

  2:21.78   2014-08-09   Białogard  U16
  2:11.65   2015-08-29   Białogard  U18
  2:10.59   2016-06-05   Zamość  U18
  2:09.61   2017-05-27   Słupsk  U20
  2:09.95   2018-07-14   Białogard  U20
  2:11.55   2019-06-30   Lublin  U23
  2:13.23   2020-06-27   Słupsk  U23

  1000 m wykres

  3:04.55   2013-09-14   Słupsk  U16
  2:55.05   2014-09-14   Toruń  U16
  2:48.69   2015-07-22   Gdańsk  U18
  2:47.64   2016-07-28   Sopot  U18
  2:46.90   2017-08-16   Sopot  U20
  2:49.24   2018-08-18   Chojnice  U20
  2:46.59   2019-08-17   Chojnice  U23

  1500 m wykres

  4:32.73   2015-08-06   Łódź  U18
  4:25.45   2016-05-21   Białogard  U18
  4:21.69   2017-06-02   Bydgoszcz  U20
  4:18.74   2018-07-20   Lublin  U20
  4:22.12   2019-08-25   Radom  U23
  4:21.91   2020-09-04   Biała Podlaska  U23
  4:12.00   2021-06-24   Poznań  U23

  3000 m wykres

   9:53.28   2015-07-04   Białogard  U18
   9:39.17   2016-06-11   Gdańsk  U18
   9:32.29   2017-07-07   Toruń  U20
  10:02.18   2018-06-23   Włocławek  U20
   9:32.30   2019-06-08   Gdańsk  U23
   9:14.30   2020-07-18   Włocławek  U23

  5000 m wykres

  17:06.57   2019-06-26   Goleniów  U23
  17:34.47   2020-09-05   Biała Podlaska  U23
  16:03.91   2021-06-26   Poznań  U23

  10000 m wykres

  35:11.40   2020-09-19   Karpacz  U23
  33:56.85   2021-04-24   Goleniów  U23

  1500 m prz wykres

  4:44.80   2018-09-01   Białogard  U20

  2000 m prz wykres

  6:52.34   2019-09-15   Słupsk  U23

  3000 m prz wykres

  10:30.21   2019-09-28   Białogard  U23

  Przełaj wykres

  :06:36   2015-03-21   Iława  U18
  :06:45   2016-03-19   Żagań  U18
  :06:26   2018-03-17   Żagań  U20
  :14:43   2019-03-23   Olszyna  U23
  :12:45   2020-11-28   Kwidzyn  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.050150871276855 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl