ID zawodnika: 66985 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
imię : Sebastian
nazwisko : URBANIAK
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Vectra Włocławek

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.40 (0.0)   2012-06-24   Łódź  U12
   8.28 (0.0)   2013-06-08   Bydgoszcz  U14
   7.91 (0.0)   2015-05-30   Włocławek  U16

  100 m wykres

  14.16 (-0.9)   2012-09-01   Bydgoszcz  U12
  13.39 (+0.2)   2013-09-08   Inowrocław  U14
  13.09 (+1.2)   2014-04-27   Inowrocław  U14
  12.72 (-0.5)   2015-05-10   Toruń  U16

  200 m wykres

  25.76 (-0.6)   2015-08-29   Toruń  U16
  23.18 (+1.1)   2020-08-08   Gdańsk  U20

  300 m wykres

  41.89   2014-09-20   Bydgoszcz  U14
  37.45   2019-05-12   Toruń  U20
  35.15   2021-05-15   Warszawa  U23
  35.31   2022-05-14   Bydgoszcz  U23

  400 m wykres

  52.00   2017-09-03   Bydgoszcz  U18
  51.27   2020-07-18   Włocławek  U20
  47.50   2021-07-24   Suwałki  U23
  47.19   2022-07-30   Poznań  U23

  200 m pł wykres

  25.49 (+1.3)   2016-09-24   Słubice  U16

  300 m pł wykres

  42.70   2015-09-19   Bydgoszcz  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  53.71   2017-08-05   Warszawa  U18
  54.28   2018-07-28   Chorzów  U18

  400 m pł wykres

  53.31   2019-07-04   Racibórz  U20
  52.26   2020-09-12   Radom  U20
  50.29   2021-07-25   Suwałki  U23
  49.68   2022-07-03   La Chaux-de-Fonds (SUI)  U23

  W dal wykres

  5.00 (0.0)   2013-06-01   Białe Błota  U14
  5.36 (0.0)   2014-05-31   Białe Błota  U14
  5.55 (+1.1)   2015-09-12   Słupsk  U16
  6.37 (+1.0)   2020-08-25   Toruń  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.021173 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl