ID zawodnika: 67254
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Michalina TYPER
imię : Michalina
nazwisko : TYPER
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  49.90   2012-09-09   Sosnowiec  U12
  45.73   2013-06-23   Bielsko-Biała  U14
  44.58   2014-06-18   Sosnowiec  U14
  45.28   2015-05-16   Chorzów  U16
  42.96   2016-06-18   Bielsko-Biała  U16

  400 m wykres

  59.99   2017-06-03   Bielsko-Biała  U18
  60.88   2018-05-26   Częstochowa  U18
  59.94   2019-05-18   Ruda Śląska  U20
  61.40   2021-05-09   Bielsko-Biała  U23

  600 m wykres

  1:48.99   2012-06-24   Łódź  U12
  1:43.94   2013-06-22   Łódź  U14
  1:40.44   2014-09-14   Częstochowa  U14
  1:39.94   2015-09-26   Radom  U16
  1:37.74   2016-08-28   Częstochowa  U16
  1:39.31   2017-05-03   Bielsko-Biała  U18
  1:37.32   2018-06-03   Chorzów  U18

  800 m wykres

  2:13.66   2017-06-18   Wrocław  U18
  2:15.98   2018-05-27   Częstochowa  U18
  2:12.75   2019-07-03   Racibórz  U20
  2:15.81   2020-07-25   Częstochowa  U20
  2:17.12   2021-05-15   Warszawa  U23

  1000 m wykres

  3:06.85   2014-10-04   Sosnowiec  U14
  3:04.81   2015-10-03   Sosnowiec  U16
  3:00.80   2016-09-25   Słubice  U16
  3:01.88   2017-05-06   Kraków  U18
  3:01.17   2018-05-06   Kraków  U18
  2:55.82   2020-07-18   Częstochowa  U20

  1500 m wykres

  4:33.02   2019-07-19   Białogard  U20
  4:41.3   2020-07-28   Toruń  U20
  4:48.49   2021-05-21   Bielsko-Biała  U23

  Przełaj wykres

  :07:50   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :07:32   2019-03-23   Olszyna  U20
  :06:18   2020-11-28   Kwidzyn  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.086299896240234 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl