ID zawodnika: 68066
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Aleksandra JAŹWIŃSKA
imię : Aleksandra
nazwisko : JAŹWIŃSKA
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.17 (+0.3)   2012-09-22   Kraków  U16
  13.64 (-0.3)   2015-05-30   Sosnowiec  U18
  12.41 (-0.3)   2021-07-03   Kraków  Sen
  12.42 (-2.0)   2022-06-19   Warszawa  Sen

  150 m wykres

  20.35   2017-05-06   Sosnowiec  U20

  200 m wykres

  26.87 (+1.7)   2017-06-11   Sosnowiec  U20
  25.12 (+1.0)   2021-05-23   Bielsko-Biała  Sen
  24.92 (+1.4)   2022-06-19   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  43.06   2015-06-24   Częstochowa  U18
  42.79   2017-05-01   Częstochowa  U20
  39.15   2020-07-28   Toruń  U23
  39.56   2021-06-02   Częstochowa  Sen

  400 m wykres

  60.01   2015-06-20   Bielsko-Biała  U18
  59.55   2017-05-14   Sosnowiec  U20
  56.35   2019-05-24   Łódź  U23
  55.35   2020-08-15   Gdańsk  U23
  57.16   2021-07-18   Warszawa  Sen
  55.67   2022-06-23   Jelenia Góra  Sen

  100 m pł wykres

  15.68 (+1.2)   2017-06-04   Bielsko-Biała  U20

  300 m pł wykres

  45.72   2015-06-24   Częstochowa  U18
  42.82   2020-07-28   Toruń  U23
  42.72   2022-05-15   Kędzierzyn-Koźle  Sen

  400 m pł K wykres

  63.01   2015-07-31   Częstochowa  U18
  63.15   2017-07-07   Toruń  U20
  60.48   2018-07-01   Sieradz  U23
  58.66   2019-06-15   Ruda Śląska  U23
  59.25   2020-08-23   Kraków  U23
  59.83   2021-06-13   Jelenia Góra  Sen
  59.16   2022-07-10   Lublin  Sen

  W dal wykres

  4.93 (+1.9)   2017-09-02   Sosnowiec  U20

Domtel-Sport 2013-2022
Generowanie strony - 0.039330005645752 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl