ID zawodnika: 68122
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Anna WIKTORCZYK
imię : Anna
nazwisko : WIKTORCZYK
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : WMLKS Pomorze Stargard

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  1:51.55   2012-09-29   Białogard  U16
  1:44.06   2013-06-08   Białogard  U16
  1:43.25   2014-06-04   Białogard  U18

  800 m wykres

  2:30.23   2013-09-28   Białogard  U16
  2:25.02   2014-09-06   Białogard  U18
  2:22.96   2015-05-23   Białogard  U18
  2:17.16   2016-05-28   Goleniów  U20
  2:20.23   2017-08-26   Spała  U20

  1000 m wykres

  3:12.33   2013-06-29   Białogard  U16
  3:08.24   2014-05-03   Białogard  U18
  3:01.18   2015-07-22   Gdańsk  U18
  3:00.91   2016-09-18   Słupsk  U20
  3:00.10   2017-05-06   Białogard  U20

  1500 m wykres

  4:52.45   2014-06-07   Biała Podlaska  U18
  4:44.41   2015-05-29   Szczecin  U18
  4:43.33   2016-05-21   Białogard  U20
  4:43.17   2017-05-20   Białogard  U20
  4:42.19   2019-05-24   Łódź  U23
  4:50.06   2020-08-28   Ciechanów  U23

  2000 m wykres

  6:29.87   2016-09-03   Białogard  U20

  3000 m wykres

  10:40.56   2014-07-15   Wrocław  U18
  10:08.24   2015-09-26   Białogard  U18
   9:50.07   2016-06-11   Białogard  U20
  10:08.98   2017-07-07   Toruń  U20
  10:20.40   2019-06-02   Zamość  U23
  10:11.68   2020-08-29   Ciechanów  U23

  5000 m wykres

  17:07.37   2016-09-24   Białogard  U20
  17:34.42   2017-06-07   Łomża  U20
  17:33.36   2019-05-18   Szczecinek  U23
  18:02.08   2020-09-26   Białogard  U23
  17:00.35   2021-06-26   Poznań  Sen

  10000 m wykres

  36:34.99   2019-04-28   Białogard  U23
  36:58.06   2020-09-19   Karpacz  U23
  36:10.10   2021-04-24   Goleniów  Sen

  Przełaj wykres

  :10:44   2015-03-21   Iława  U18
  :14:19   2016-11-26   Łódź  U20
  :15:03   2017-03-11   Jelenia Góra  U20
  :19:10   2018-03-17   Żagań  U23
  :25:01   2019-11-23   Kartuzy  U23
  :22:33   2020-11-28   Kwidzyn  U23

  10 km wykres

  38:02   2020-11-11   Poznań  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.083407878875732 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl