ID zawodnika: 68204 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Adam KOŁODZIEJ
imię : Adam
nazwisko : KOŁODZIEJ
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Mężczyzna
klub : MUKS Wisła Junior Sandomierz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  39.89   2018-04-28   Kielce  U18

  600 m wykres

  1:55.71   2012-09-26   Stalowa Wola  U12
  1:51.88   2013-09-06   Sandomierz  U14
  1:50.90   2014-05-24   Kozienice  U14
  1:45.13   2015-09-19   Kraków  U16
  1:40.02   2016-06-18   Stalowa Wola  U16
  1:29.02   2017-05-06   Krosno  U18
  1:27.59   2018-04-28   Kielce  U18

  800 m wykres

  2:05.29   2017-09-02   Stalowa Wola  U18
  1:58.20   2022-07-10   Lublin  U23

  1000 m wykres

  3:20.01   2012-06-24   Łódź  U12
  3:17.47   2013-06-22   Łódź  U14
  3:09.59   2015-05-24   Kraków  U16
  3:03.84   2016-05-28   Kraków  U16
  2:42.42   2017-05-13   Stalowa Wola  U18
  2:35.44   2020-06-20   Kielce  U20

  1500 m wykres

  4:13.64   2017-07-21   Chorzów  U18
  3:58.97   2018-06-03   Kraków  U18
  4:01.76   2019-07-05   Racibórz  U20
  3:55.54   2022-07-23   Warszawa  U23
  3:51.93   2023-05-20   Warszawa  U23

  2000 m wykres

  5:39.00   2018-05-06   Kraków  U18

  3000 m wykres

   8:45.20   2018-05-12   Stalowa Wola  U18
   8:41.72   2020-08-28   Ciechanów  U20
   8:17.41   2022-06-05   Chorzów  U23

  5000 m wykres

  15:05.25   2020-06-27   Włocławek  U20
  14:28.13   2022-05-15   Piaseczno  U23

  10000 m wykres

  29:33.08   2022-04-23   Międzyrzecz  U23
  30:25.53   2023-04-22   Olkusz  U23

  2000 m prz wykres

  6:18.91   2017-08-05   Warszawa  U18
  5:55.29   2018-07-08   Győr (HUN)  U18
  5:49.09   2019-07-04   Racibórz  U20
  5:49.50   2020-09-12   Radom  U20
  5:43.11   2021-07-18   Warszawa  U23
  5:38.06   2022-06-26   Warszawa  U23
  5:32.33   2023-05-28   Warszawa  U23

  3000 m prz wykres

   9:24.10   2019-06-01   Zamość  U20
   8:57.97   2021-07-24   Suwałki  U23
   8:49.36   2022-07-30   Poznań  U23

  Przełaj wykres

  :16:27   2018-03-17   Żagań  U18
  :18:49   2020-11-28   Kwidzyn  U20

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :15:41   2019-09-29   Krynki  U20

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.1486061 s. 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl