ID zawodnika: 68242
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Nikola HOROWSKA
imię : Nikola
nazwisko : HOROWSKA
rok ur. (kategoria) : 2001 (U23)
płeć : Kobieta
klub : ALKS AJP Gorzów Wlkp.

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.44 (0.0)   2015-05-02   Słubice  U16

  100 m wykres

  13.00 (0.0)   2015-10-09   Słubice  U16
  13.15 (0.0)   2016-05-28   Leszno  U16
  12.88 (+1.8)   2017-04-29   Poznań  U18
  12.55 (-0.3)   2019-05-18   Żary  U20
  11.84 (+0.5)   2020-07-28   Toruń  U20
  11.67 (+1.1)   2021-07-24   Suwałki  U23
  11.42 (+1.6)   2022-05-21   Poznań  U23

  200 m wykres

  27.32 (+0.9)   2015-05-23   Zielona Góra  U16
  27.90 (+1.2)   2016-09-06   Zielona Góra  U16
  25.74 (+0.9)   2017-08-04   Warszawa  U18
  25.70 (+1.0)   2018-06-17   Poznań  U18
  25.02 (-0.1)   2019-06-02   Zamość  U20
  24.17 (+0.9)   2020-09-12   Radom  U20
  23.97 (+0.3)   2021-06-25   Poznań  U23
  22.98 (0.0)   2022-06-14   Bern (SUI)  U23

  300 m wykres

  48.11   2012-06-24   Łódź  U12
  41.56   2015-09-12   Szczecin  U16
  41.85   2016-06-11   Poznań  U16
  41.72   2017-05-03   Słubice  U18
  39.73   2020-06-19   Słubice  U20

  400 m wykres

  63.59   2016-05-28   Leszno  U16
  59.22   2017-06-10   Poznań  U18
  60.10   2018-09-01   Poznań  U18
  56.86   2020-10-02   Słubice  U20

  600 m wykres

  1:54.98   2014-10-04   Zielona Góra  U14
  1:45.52   2015-05-09   Wrocław  U16
  1:45.47   2016-05-08   Wrocław  U16

  800 m wykres

  2:30.14   2017-08-05   Warszawa  U18
  2:28.21   2018-07-28   Chorzów  U18
  2:23.80   2019-06-09   Kraków  U20

  80 pł wykres

  13.67 (+0.1)   2016-05-07   Wrocław  U16

  100 m pł MŁ wykres

  19.28 (+1.5)   2014-10-04   Zielona Góra  U14
  16.46 (-1.4)   2015-10-03   Zielona Góra  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.41 (0.0)   2017-08-04   Warszawa  U18
  15.56 (+1.4)   2018-05-26   Leszno  U18

  100 m pł wykres

  15.75 (+0.5)   2019-05-25   Piła  U20

  300 m pł wykres

  53.43   2014-09-07   Zielona Góra  U14
  48.44   2015-10-09   Słubice  U16

  400 m pł K wykres

  67.35   2018-06-13   Wrocław  U18

  Wzwyż wykres

  1.41   2015-10-03   Zielona Góra  U16
  1.35   2016-05-07   Wrocław  U16
  1.43   2017-05-13   Wrocław  U18
  1.45   2018-05-19   Poznań  U18
  1.53   2019-06-08   Kraków  U20

  W dal wykres

  4.58 (+0.6)   2014-09-06   Poznań  U14
  5.38 (+0.5)   2015-10-04   Zielona Góra  U16
  5.06 (+0.1)   2016-05-08   Wrocław  U16
  5.23 (+1.1)   2017-04-29   Poznań  U18
  5.49 (+0.4)   2018-09-01   Poznań  U18
  5.81 (-0.1)   2019-06-01   Zamość  U20
  6.25 (0.0)   2020-09-03   Żary  U20
  6.32 (+2.0)   2021-07-17   Karpacz  U23
  6.55 (+1.3)   2022-07-31   Poznań  U23

  Trójskok wykres

  10.38 (+1.4)   2017-05-21   Wrocław  U18
  11.60 (0.0)   2021-09-25   Białogard  U23

  Kula (3) wykres

   6.73   2014-10-04   Zielona Góra  U14
   7.95   2015-10-03   Zielona Góra  U16
   8.54   2016-09-03   Poznań  U16
  10.08   2017-05-13   Wrocław  U18
  11.40   2018-05-12   Wrocław  U18

  Kula (4) wykres

   9.43   2019-05-25   Piła  U20

  Oszczep (600) wykres

  27.40   2019-06-09   Kraków  U20

  7-bój wykres

  4657   2019-06-09   Kraków  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4311   2017-08-05   Warszawa  U18
  4359   2018-07-28   Chorzów  U18

  W dal strefa wykres

  4.96   2014-09-21   Poznań  U14

  4-bój K MŁ wykres

  1519   2014-10-04   Zielona Góra  U14
  1939   2015-05-09   Wrocław  U16

  Oszczep (500) wykres

  21.50   2016-08-27   Leszno  U16
  23.26   2017-08-05   Warszawa  U18
  26.88   2018-05-26   Leszno  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2820   2015-10-04   Zielona Góra  U16
  2672   2016-05-08   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14252996444702 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl