ID zawodnika: 68293 PZLA PZLA
  Rekordy   Sezon: 2023   Progresja   Osiągnięcia   TOP 10
Mikołaj CZERONEK
imię : Mikołaj
nazwisko : CZERONEK
rok ur. (kategoria) : 2000 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : WKS Śląsk Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  39.70   2016-05-07   Wrocław  U18

  400 m wykres

  55.58   2016-06-05   Wrocław  U18
  51.67   2018-05-12   Wrocław  U20

  600 m wykres

  1:33.27   2014-08-23   Koszalin  U16
  1:29.48   2015-08-30   Wrocław  U16
  1:27.44   2016-06-25   Kraków  U18

  800 m wykres

  2:14.20   2014-06-18   Wrocław  U16
  2:03.38   2016-09-17   Częstochowa  U18
  1:56.15   2017-06-18   Wrocław  U18
  1:53.25   2018-06-13   Wrocław  U20
  1:52.89   2019-05-18   Kraków  U20
  1:52.18   2020-06-27   Włocławek  U23

  1000 m wykres

  3:11.64   2012-06-24   Łódź  U14
  2:48.88   2014-08-31   Wrocław  U16
  2:46.59   2015-09-11   Wrocław  U16
  2:32.49   2017-09-02   Sosnowiec  U18

  1500 m wykres

  3:55.46   2017-08-05   Warszawa  U18
  3:51.83   2018-06-08   Chorzów  U20
  3:51.03   2019-06-08   Gdańsk  U20
  3:49.75   2020-08-15   Gdańsk  U23
  3:55.07   2021-05-22   Gdańsk  U23
  3:53.09   2022-05-07   Poznań  U23

  2000 m wykres

  5:31.67   2020-06-20   Włocławek  U23

  3000 m wykres

   8:41.39   2017-09-09   Wrocław  U18
   8:24.17   2018-09-02   Warszawa  U20
   8:12.18   2019-06-26   Goleniów  U20
   8:21.38   2022-06-05   Chorzów  U23

  5000 m wykres

  14:51.80   2020-07-25   Karpacz  U23
  14:38.78   2021-06-26   Poznań  U23
  14:16.28   2022-05-15   Piaseczno  U23

  10000 m wykres

  30:03.25   2021-04-24   Goleniów  U23
  29:46.78   2022-04-23   Międzyrzecz  U23

  2000 m prz wykres

  5:50.57   2020-09-13   Warszawa  U23
  5:51.67   2021-05-26   Oleśnica  U23

  3000 m prz wykres

   8:53.49   2021-06-24   Poznań  U23
   8:47.71   2022-06-10   Suwałki  U23

  Przełaj wykres

  :09:30   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :09:18   2018-03-17   Żagań  U20
  :19:37   2019-12-08   Lisboa (POR)  U20
  :24:47   2020-11-28   Kwidzyn  U23
  :27:10   2021-11-27   Tomaszów Lubelski  U23
  :23:56   2022-11-26   Olesno  U23

  10 km wykres

  31:23   2021-08-07   Gdańsk  U23

© by Pilar 2013-2023  | Czas: 0.0514309 s. 

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcickiej 42, 01-839 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Barcicka 42, 01-839 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl