ID zawodnika: 70922
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
Artur FRYŚNY
imię : Artur
nazwisko : FRYŚNY
rok ur. (kategoria) : 1998 (Sen)
płeć : Mężczyzna
klub : UMKS Iskra Wolsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.97 (+0.5)   2013-10-05   Zielona Góra  U16
  12.50 (+0.8)   2014-05-31   Poznań  U18
  12.41 (-1.1)   2015-08-05   Łódź  U18
  12.39 (+1.8)   2016-05-07   Wrocław  U20
  12.28 (+1.3)   2017-06-03   Kraków  U20
  12.67 (-0.2)   2018-06-01   Suwałki  U23
  12.56 (-0.3)   2019-06-08   Kraków  U23
  12.72 (-2.6)   2020-10-03   Łódź  U23

  300 m wykres

  44.04   2013-08-31   Zielona Góra  U16

  400 m wykres

  61.35   2014-05-03   Wrocław  U18
  58.57   2015-10-03   Zielona Góra  U18
  58.62   2016-05-07   Wrocław  U20
  59.57   2017-06-03   Kraków  U20
  60.39   2018-06-01   Suwałki  U23
  62.13   2019-06-08   Kraków  U23
  63.13   2020-10-03   Łódź  U23

  1000 m wykres

  3:11.94   2013-10-06   Zielona Góra  U16

  1500 m wykres

  5:24.29   2014-06-01   Poznań  U18
  5:26.42   2015-05-10   Wrocław  U18
  5:41.75   2016-05-08   Wrocław  U20
  5:26.28   2017-06-04   Kraków  U20
  6:02.20   2018-06-02   Suwałki  U23
  5:48.59   2019-06-09   Kraków  U23
  6:29.48   2020-10-04   Łódź  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  17.70 (-1.3)   2015-10-04   Zielona Góra  U18
  17.85 (-0.9)   2016-05-28   Leszno  U20
  17.42 (+0.5)   2017-06-04   Kraków  U20

  110 m pł MŁ wykres

  18.13 (-1.2)   2013-10-06   Zielona Góra  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  18.03 (+0.7)   2014-06-01   Poznań  U18
  17.66 (+0.1)   2015-08-06   Łódź  U18

  110 m pł wykres

  19.24 (+1.7)   2018-06-02   Suwałki  U23
  18.77 (-0.4)   2019-06-09   Kraków  U23
  19.85 (-1.1)   2020-10-04   Łódź  U23

  Wzwyż wykres

  1.60   2013-09-14   Szczecin  U16
  1.65   2014-05-31   Poznań  U18
  1.65   2015-04-25   Poznań  U18
  1.75   2016-05-28   Leszno  U20
  1.77   2017-06-03   Kraków  U20
  1.79   2018-06-16   Poznań  U23
  1.72   2019-06-08   Kraków  U23
  1.69   2020-10-03   Łódź  U23

  Tyczka wykres

  2.40   2014-06-01   Poznań  U18
  2.80   2015-08-06   Łódź  U18
  2.50   2016-05-08   Wrocław  U20
  2.60   2017-05-28   Poznań  U20
  2.50   2018-06-02   Suwałki  U23
  2.50   2019-06-09   Kraków  U23
  2.20   2020-10-04   Łódź  U23

  W dal wykres

  5.51 (0.0)   2013-10-12   Bojanowo  U16
  5.62 (+0.7)   2014-05-10   Poznań  U18
  5.78 (+0.7)   2015-10-09   Słubice  U18
  5.80 (+0.6)   2016-04-29   Zielona Góra  U20
  5.81 (+1.0)   2017-06-11   Poznań  U20
  5.56 (+1.9)   2018-05-26   Leszno  U23
  5.51 (-0.9)   2019-06-08   Kraków  U23
  5.53 (+0.1)   2020-10-03   Łódź  U23

  Trójskok wykres

  11.18 (-1.2)   2014-05-18   Poznań  U18
  12.05 (+0.2)   2015-06-02   Zielona Góra  U18
  11.51 (+1.0)   2017-06-10   Poznań  U20

  Kula (5) wykres

  10.19   2013-10-05   Zielona Góra  U16
  11.65   2014-05-31   Poznań  U18
  11.20   2015-05-09   Wrocław  U18

  Kula (6) wykres

  10.84   2015-10-03   Zielona Góra  U18
  10.98   2016-05-07   Wrocław  U20
  11.68   2017-06-03   Kraków  U20

  Kula (7.26) wykres

   9.27   2018-06-01   Suwałki  U23
   9.97   2019-06-08   Kraków  U23
  10.54   2020-10-03   Łódź  U23

  Dysk (1.5) wykres

  28.82   2014-06-01   Poznań  U18
  30.56   2015-08-06   Łódź  U18

  Dysk (2) wykres

  27.02   2018-06-02   Suwałki  U23
  27.49   2019-06-09   Kraków  U23
  28.15   2020-10-04   Łódź  U23

  Oszczep (600) wykres

  28.73   2013-10-06   Zielona Góra  U16

  Oszczep (800) wykres

  32.76   2015-10-04   Zielona Góra  U18
  32.16   2016-05-08   Wrocław  U20
  32.94   2017-06-04   Kraków  U20
  31.01   2018-05-26   Leszno  U23
  30.06   2019-06-09   Kraków  U23
  30.81   2020-10-04   Łódź  U23

  Oszczep (700) wykres

  33.03   2014-05-04   Wrocław  U18
  31.91   2015-08-06   Łódź  U18

  Dysk (1.75) wykres

  28.49   2015-10-04   Zielona Góra  U18
  29.50   2016-05-08   Wrocław  U20
  32.26   2017-06-04   Kraków  U20

  10-bój wykres

  4093   2018-06-02   Suwałki  U23
  4139   2019-06-09   Kraków  U23
  3806   2020-10-04   Łódź  U23

  10-bój J MŁ wykres

  4381   2014-06-01   Poznań  U18
  4639   2015-08-06   Łódź  U18

  10-bój JUN wykres

  4459   2015-10-04   Zielona Góra  U18
  4537   2016-05-08   Wrocław  U20
  4852   2017-06-04   Kraków  U20

  6-bój M MŁ wykres

  2742   2013-10-06   Zielona Góra  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.085644006729126 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl