ID zawodnika: 7119
  Rekordy   Sezon: 2022   Progresja   Osiągnięcia
imię : Zuzanna
nazwisko : LESZCZYŃSKA
rok ur. (kategoria) : 1989 (Sen)
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.79 (-1.8)   2005-09-24   Warszawa  U18
  11.97 (+1.7)   2012-08-25   Chojnice  Sen
  12.13 (-0.1)   2013-06-08   Bydgoszcz  Sen
  12.14 (-0.4)   2014-07-23   Chojnice  Sen
  12.32 (+1.0)   2015-06-20   Toruń  Sen

  200 m wykres

  26.51 (+0.6)   2004-06-05   Warszawa  U16
  25.92 (-1.5)   2005-09-24   Warszawa  U18
  24.79 (-0.4)   2006-07-26   Łódź  U18
  25.01 (-0.3)   2007-07-21   Hengelo NED  U20
  26.24 (+0.9)   2008-05-17   Warszawa  U20
  24.70 (+0.8)   2009-08-29   Bielsko-Biała  U23
  24.29 (+0.2)   2010-08-28   Kraków  U23
  24.24 (+1.7)   2011-06-11   Gdańsk  U23
  24.95 (-0.6)   2012-05-05   Gdańsk  Sen
  24.20 (+0.9)   2013-06-21   Toruń  Sen
  24.12 (+0.6)   2014-07-31   Szczecin  Sen
  24.91 (+1.4)   2015-06-06   Gdańsk  Sen

  400 m wykres

  60.41   2006-09-24   Warszawa  U18
  56.59   2011-09-03   Gdańsk  U23
  55.66   2012-08-25   Chojnice  Sen
  54.52   2013-06-01   Gdańsk  Sen

  800 m wykres

  2:30.82   2006-07-27   Łódź  U18
  2:45.87   2007-07-22   Hengelo NED  U20
  2:27.58   2009-06-07   Piła  U23
  2:22.79   2010-06-20   Warszawa  U23

  100 m pł MŁ wykres

  15.06 (0.0)   2004-09-26   Świecie  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.40 (0.0)   2004-09-18   Warszawa  U16
  14.82 (0.0)   2005-09-10   Warszawa  U18
  14.44 (0.0)   2006-07-26   Łódź  U18

  100 m pł wykres

  15.56 (0.0)   2003-09-13   Warszawa  U16
  14.68 (0.0)   2006-06-03   Bogatynia  U18
  14.37 (0.0)   2007-06-28   Biała Podlaska  U20
  14.94 (+1.9)   2008-05-24   Warszawa  U20
  14.05 (-1.0)   2009-08-13   Berlin (GER)  U23
  13.77 (-0.9)   2010-08-14   Warszawa  U23
  13.62 (-0.1)   2011-08-13   Bydgoszcz  U23
  13.78 (+0.7)   2012-05-19   Katowice  Sen
  14.42 (-0.4)   2013-06-08   Bydgoszcz  Sen

  400 m pł K wykres

  61.85   2013-08-04   Chojnice  Sen

  Wzwyż wykres

  1.55   2003-06-06   Siedlce  U16
  1.60   2004-09-18   Warszawa  U16
  1.70   2005-10-01   Kielce  U18
  1.70   2006-05-28   Warszawa  U18
  1.75   2007-07-21   Hengelo NED  U20
  1.66   2009-06-06   Piła  U23
  1.69   2010-06-05   Opole  U23
  1.64   2011-05-28   Toruń  U23

  W dal wykres

  4.91 (0.0)   2002-06-13   Bydgoszcz  U14
  4.85 (0.0)   2003-05-30   Warszawa  U16
  5.22 (+1.1)   2004-06-20   Warszawa  U16
  5.52 (+0.1)   2005-10-01   Kielce  U18
  5.74 (0.0)   2006-06-04   Bogatynia  U18
  5.57 (-0.1)   2007-05-13   Warszawa  U20
  5.77 (+0.3)   2009-06-07   Piła  U23
  5.89 (-0.5)   2010-08-29   Kraków  U23

  Kula (4) wykres

  10.35   2006-06-03   Bogatynia  U18
  11.00   2007-06-03   Warszawa  U20
  11.25   2009-08-29   Bielsko-Biała  U23
  11.65   2010-08-28   Kraków  U23
  11.41   2011-05-21   Łódź  U23

  Oszczep (600) wykres

  31.02   2006-07-27   Łódź  U18
  24.03   2007-07-22   Hengelo NED  U20
  27.98   2009-08-30   Bielsko-Biała  U23
  32.31   2010-08-29   Kraków  U23

  7-bój wykres

  4888   2006-06-04   Bogatynia  U18
  5126   2007-06-10   Toruń  U20
  3136   2008-05-18   Warszawa  U20
  4968   2009-06-07   Piła  U23
  5417   2010-08-29   Kraków  U23

  7-bój J MŁ wykres

  4467   2005-10-01   Kielce  U18
  5050   2006-07-27   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.065651893615723 sekund

 * Dane można uzupełnić po zalogowaniu do konta zawodniczego
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl